Mexico

Viva Mexico! Wil jij een tijdje leven tegen de achtergrond van oude Spaanse architectuur en moderne wolkenkrabbers? Ben je niet bang voor warme regenbuien en vroege ochtendcolleges? Zet je wekker en ga je voorbereiden. Mexico is de peper in je curriculum.

Feiten en cijfers

Mexico is een federale republiek aan de zuidgrens van de VS. Mexico is 47 keer zo groot als Nederland. Er wonen zo’n 111 miljoen mensen, waarvan 22 miljoen in de hoofdstad Mexico-Stad. Mexico heet officieel de Verenigde Mexicaanse Staten (Estados Unidos Mexicanos). Het bestaat uit 31 onafhankelijke deelstaten en het district Mexico Distrito Federal. Elke staat heeft minstens 1 universiteit.

Mexico is een grote olieproducent, maar bijna de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Armoede komt vooral voor op het platteland en onder de inheemse bevolking. Veel mensen trekken weg, op zoek naar werk in Mexico-stad of de Verenigde Staten.

De drugshandel is een hardnekkig probleem in Mexico, vooral in de grensstreken. Op het gebied van het bestrijden van de drugscriminaliteit en corruptie zijn enige successen geboekt. Zo is het aantal drugsvangsten aanzienlijk toegenomen. De toekomst zal uitwijzen in hoeverre de aanpak van de huidige regering daadwerkelijk succesvol is in het bestrijden van de wijd verbreide corruptie.

Cultuur

Mexico heeft oude inheemse beschavingen gekend: de Olmeken, Maya, Tolteken en Azteken. De Maya-piramides zijn de meest opvallende overblijfselen van deze tijd. De Spanjaarden hebben het land een paar eeuwen geregeerd. De Mexicaanse cultuur kent dus veel Indiaanse en Spaanse invloeden. De Spaanse invloeden zijn het grootst en komen terug in de taal, het geloof, gebruiken, architectuur en muziek. Aan de rechten van de inheemse volken wordt sinds de jaren '90 veel aandacht besteed.

Betrekkingen

De betrekkingen met Nederland zijn goed en dateren uit het begin van de 19e eeuw. Na de VS is Nederland de grootste investeerder in Mexico. Ongeveer 300 Nederlandse bedrijven hebben een financieel belang in ondernemingen die in Mexico gevestigd zijn.

Nuffic Latino America is een kantoor dat Nederlandse studenten informeert over studiemogelijkheden in Mexico en vice versa.

Onderwijs

In Mexico zijn sociale wetenschappen, business en law, en engineering de populairste vakgebieden onder Mexicaanse studenten. Dit zijn ook vakgebieden waarin het studieaanbod het grootst is en waarin Mexico het sterkst is. Het Mexicaanse hoger onderwijs biedt bovendien unieke mogelijkheden voor studie en onderzoek in bijvoorbeeld geschiedenis, archeologie, antropologie, (marine) biologie, urbanism, en microfinance.

Mexico heeft opvallend goede resultaten gehaald op onderwijsgebied de afgelopen decennia. De geletterdheid is gestegen naar 97%. Sinds de jaren '90 zijn er bovendien programma's opgezet waarbij indiaanse kinderen tweetalig onderwijs kunnen krijgen. Onderwijs was tot voor kort gratis. En vergeleken met West-Europese landen is het nog steeds niet erg duur.

In het Mexicaanse onderwijs staat de docent meer centraal dan in Nederland. Dat betekent dat er meer college wordt gegeven en dat je meer bezig bent met aantekeningen maken dan met projecten uitvoeren of zelfstudie. De nadruk ligt meer dan in Nederland op herhalen en uit het hoofd leren.

Meer weten?

Onderwijssysteem Mexico (106 kB)

Laatste wijziging: 09-12-2019 13:12