Studie in Mexico

Het onderwijs in Mexico is compleet anders georganiseerd dan in Nederland. Het niveau verschilt per onderwijsinstelling.

Studiemogelijkheden in Mexico

Openbare en particuliere onderwijsinstellingen bieden bachelor-, master- en PhD-programma’s aan waarvoor buitenlandse studenten zich kunnen inschrijven, maar complete bachelor- of masterprogramma's in het Engels zijn er nauwelijks. Wel bieden veel Mexicaanse instellingen cursussen aan die speciaal zijn gericht op de buitenlandse student, zoals Spaans, Mexicaanse Cultuur en Zakendoen in Mexico.

Hogeronderwijssysteem

Tot het hoger onderwijs behoren universiteiten (universidades), technologische universiteiten (universidades tecnológicas), technologische instituten (institutos tecnológicos) en instellingen voor lerarenopleidingen basisonderwijs (escuelas normales). De kwaliteit van het onderwijs kan enorm variëren.

Mexico kent ongeveer 600 overheidsinstellingen en zo’n 1100 particuliere instellingen voor hoger onderwijs. Toch studeert ruim 70% van de studentenpopulatie aan een overheidsinstelling. In Mexico-Stad zijn ongeveer 174 onderwijsinstellingen, zowel publiek als particulier.

Openbare onderwijsinstellingen

Het onderwijs aan openbare onderwijsinstellingen is gratis voor Mexicaanse studenten. Het aanbod van opleidingen is er divers, vooral op het gebied van kunst- en geesteswetenschappen. De faciliteiten, zoals computerruimtes, sportzalen, auditoriums zijn er eenvoudig. Het percentage studenten dat goed Engels spreekt is er wat lager dan bij de particuliere instellingen.

Zoek een universitaire opleiding in Mexico

Particuliere onderwijsinstellingen

Bij die particuliere instellingen ligt wat minder nadruk op onderzoek en is het aanbod van opleidingen minder divers. Vaak bieden ze studierichtingen aan in de ‘zachte’ wetenschappen. Die vergen namelijk weinig investeringen, zoals laboratoria. Het collegegeld bedraagt er € 1.485 tot € 7.100 per jaar. De faciliteiten zijn er van hoge kwaliteit.

Van de particuliere instellingen zijn er slechts 74 erkend. De particuliere instellingen die niet erkend zijn, mogen geen graden verlenen. Volgens verschillende bronnen is slechts een klein deel van de particuliere instellingen van goede kwaliteit.

Zoek een particuliere hogeronderwijsinstellingen in Mexico

Kenmerken

Aan de universiteiten kun je les krijgen in de volgende wetenschapsgebieden:

  • natuur- en exacte wetenschappen
  • onderwijskunde en humaniora
  • landbouw en visteelt
  • gezondheidszorgwetenschappen
  • technische wetenschappen
  • sociale en economische wetenschappen

Mexico kent geen onderscheid tussen hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs, zoals het binaire stelsel in Nederland. Universiteiten bieden ook korte hbo-opleidingen aan, zoals bijvoorbeeld verpleegkunde. Onderzoek is voornamelijk onderdeel van het masterprogramma.

Niveau onderwijs

De universiteiten in Mexico onderscheiden 2 niveaus: pregrado en posgrado. Tot de pregrado-opleidingen worden gerekend de técnico superior universitario en de licenciatura. Deze laatste heeft een nominale studieduur van minimaal 9 semesters.

Bij enkele universiteiten kun je na afronding van het theoretische gedeelte van een universitaire opleiding het getuigschrift Egresado behalen. Dat wordt soms ook Egresado Pasante of Pasante genoemd. Deze begrippen betekenen 'afgestudeerd'.

Over het algemeen wordt de graad Licenciado(a) verleend na het slagen voor het examen de profesional en het presenteren van de afstudeerscriptie. Behalve de graad Licenciado worden ook beroepskwalificaties gebruikt zoals Abogado, Ingeniero en Arquitecto.

Het niveau van de graad Licenciado na een opleiding van nominaal 4,5 jaar is ongeveer vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs of in het hoger beroepsonderwijs, afhankelijk van de studierichting.

Posgrado-opleidingen

Tot de posgrado-opleidingen behoren de especialización, maestría en doctorado. Het Certificado de Especialización krijg je als je een vervolgopleiding afrondt van nominaal 1 jaar (60 studiepunten). Deze vervolgopleiding moet je niet verwarren met medische specialisaties die 3 tot 5 jaar duren.

Het niveau van het Certificado de Especialización is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het wetenschappelijk onderwijs. Voor beroepsgerichte opleidingen is het vergelijkbaar met het niveau van een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs.

Maestro

De graad Maestro(a) wordt verleend na een universitaire vervolgopleiding van nominaal 2 jaar (110 studiepunten). Je moet hem afronden met een scriptie. Deze opleiding biedt toelating tot het doctoraat. Het niveau van de graad Maestro(a) is meestal vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het wetenschappelijk onderwijs.

Doctor

De doctorado duurt gemiddeld 3 jaar (ofwel 195 studiepunten). Deze onderzoeksopleiding rond je af met de verdediging van de dissertatie (tesis de doctorado) op basis van zelfstandig onderzoek.

Wanneer je meer informatie wilt hebben over de kwaliteit van Mexicaanse hogeronderwijsinstellingen of vragen hebt over specifieke opleidingen kun je contact opnemen met Nuffic Neso Mexico.

Meer weten?

Onderwijssysteem Mexico (106 kB)

Laatste wijziging: 10-08-2018 11:46