Financiering

Als je eenmaal een stageplaats hebt gevonden in Nieuw-Zeeland ben je er nog niet. Je moet bijvoorbeeld zorgen voor een goede stageovereenkomst en eventueel een belastingnummer. Ook is het slim om uit te zoeken of je je studiefinanciering kunt behouden en of je een extra beurs kunt krijgen.

Stageovereenkomst

Sluit voor je vertrek een stageovereenkomst af. Leg hierin in ieder geval het volgende vast:

  • de stageopdracht
  • de stagebegeleiding door je onderwijsinstelling 
  • de stagebegeleiding door de stageverlenende instantie
  • de duur van de stage 
  • de stagevergoeding

Je hoeft niet zelf een overeenkomst op te stellen. Je kunt gebruikmaken van een standaardformulier en dit aanpassen aan jouw specifieke situatie. De overeenkomst moet worden ondertekend door de stageverlener, je onderwijsinstelling en jezelf.

Als je een stage zoekt via een stagebemiddelingsbureau, kan dit bureau je vaak ook helpen bij het opstellen van een standaard stageovereenkomst. Controleer of deze service is inbegrepen bij de bemiddelingskosten.

Stagevergoeding en belasting

Voor stages krijg je in Nieuw-Zeeland meestal geen vergoeding. Krijg je wel betaald, dan is belasting betalen verplicht. Vraag daarom een IRD-nummer aan bij de Inland Revenue Department.

Nederland heeft een belastingverdrag met Nieuw-Zeeland afgesloten, waardoor je niet in twee landen belasting hoeft te betalen over hetzelfde inkomen. Let er wel op dat het in het buitenland opgebouwde inkomen altijd meetelt bij je fiscale inkomen in Nederland.

Voor uitgebreide informatie over buitenlandse belastingzaken kun je terecht bij het International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD). Je kunt ook de BelastingTelefoon Buitenland bellen, telefoon (055) 538 53 85.

Studiefinanciering tijdens stage

Wil je studiefinanciering behouden tijdens je stage in het buitenland, dan moet je als voltijdstudent ingeschreven blijven staan aan een Nederlandse universiteit of hogeschool én je stage moet deel uitmaken van je Nederlandse opleiding. Ga goed voorbereid op reis en lees nu meer over studiefinanciering tijdens je stage in het buitenland.

Beurzen en fondsen

Je kunt proberen een bijdrage te krijgen voor je studie in Nieuw-Zeeland door een van de vele studiebeurzen aan te vragen. De Beursopener is een snelle en gemakkelijke zoekmachine voor bestaande beurzen en fondsen.

Begroting

Als je een beurs aanvraagt moet je altijd een begroting opstellen. Hoe je dat kan doen en waar je allemaal rekening mee moet houden, vind je in de voorbeelden en richtlijnen op deze website.

Meer weten?

Lees meer over werk vinden in Nieuw-Zeeland

Laatste wijziging: 03-10-2018 12:02