Noorwegen

Noorwegen is een groot land waar weinig mensen wonen. De winters zijn er lang en koud, de mensen juist open en warm. Het onderwijs in Noorwegen is erg goed en qua niveau vergelijkbaar met dat in Nederland.

Feiten en cijfers

Noorwegen is een parlementaire constitutionele monarchie. Het land is onderverdeeld in negentien provincies en enkele honderden gemeenten. Noorwegen is ruim 8,5 keer zo groot als Nederland, maar er wonen ruim 3,5 keer zo weinig mensen.

De voertaal in het onderwijs is het Noors. Het Sami, de taal van de Sami minderheid, kan als tweede taal worden gekozen. In het Sami district, in het noorden van Noorwegen, wordt ook onderwijs in het Sami genoten. In het hoger onderwijs wordt een toenemend aantal opleidingen in het Engels aangeboden, vooral op masterniveau.

Cultuur

Het Noorse onderwijsbeleid is gebaseerd op het principe dat iedereen evenveel recht heeft op onderwijs, ongeacht woonplaats of sociaal-culturele achtergrond. Het onderwijs moet worden afgestemd op het niveau en de vaardigheden van de individuele leerling. Daardoor zijn scholen verplicht rekening te houden met bijvoorbeeld de behoeftes van anderstalige leerlingen, zodat ook zij een diploma kunnen halen in het voortgezet of hoger onderwijs.

Onderwijs

Noorwegen is geen lid van de Europese Unie, maar maakt wel deel uit van de Europese Economische Ruimte (EEA). In 2002 heeft Noorwegen de bachelor-masterstructuur ingevoerd. Daardoor zijn Noorse diploma's eenvoudig vergelijkbaar met de Nederlandse.

Noorwegen heeft academisch onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Er zijn 7 universiteiten, 9 gespecialiseerde instituten en 35 university colleges, waarvan 2 kunstacademies.

In Noorwegen studeren zo'n tienduizend buitenlandse studeren. Een voordeel van studeren in Noorwegen is dat je in kleine groepen studeert. Docenten zijn daardoor erg gemakkelijk benaderbaar. Ook zijn de studieprogramma's erg flexibel. Bovendien betaal je in Noorwegen geen collegegeld. Daar staat tegenover dat het levensonderhoud er duurder is dan in Nederland.

Meer weten?

Onderwijssysteem Noorwegen (1.0 MB)

Laatste wijziging: 18-09-2020 15:14