Studie in Noorwegen

Noorwegen kent net als Nederland de bachelor-masterstructuur. Daarnaast bestaan er nog twee traditionele graden. Het niveau van het onderwijs in Noorwegen is vergelijkbaar met dat in Nederland.

Studiemogelijkheden

Op Study in Norway vind je algemene informatie over studeren in Noorwegen en een overzicht van Engelstalige Bachelor en Masterprogramma´s in Noorwegen. Of lees meer over het onderwijssysteem in Noorwegen.

Hogeronderwijssysteem

Het Noorse hoger onderwijs wordt aangeboden door universiteiten, gespecialiseerde wetenschappelijke instituten, university colleges en instellingen met geaccrediteerde opleidingen.

Noorwegen kent zeven staatsuniversiteiten en negen gespecialiseerde instituten, vitenskapelige høgskoler genaamd, die onderwijs op universitair niveau aanbieden. Deze instituten bieden opleidingen op master- en PhD-niveau aan in de richtingen architectuur, theologie, bedrijfswetenschappen, sportwetenschappen en diergeneeskunde.

Een bacheloropleiding duurt in Noorwegen drie jaar of tot 180 ECTS-studiepunten zijn behaald. Een uitzondering vormen de vierjarige lerarenopleidingen, aangeboden door de university colleges.

Masteropleidingen duren doorgaans twee jaar (120 ECTS) en omvatten een zelfstandig uitgevoerd onderzoek en scriptie van 30 ECTS. Deze opleidingen worden aangeboden door de universiteiten, de gespecialiseerde wetenschappelijk instituten, de instituten met geaccrediteerde programma’s en in toenemende mate ook door de university colleges. Laatstgenoemde instellingen bieden voornamelijk praktisch georiënteerde masteropleidingen.

Naast de nieuwe tweejarige masteropleidingen bestaat er ook een aantal masteropleidingen van anderhalf jaar. Daarnaast bestaan er geïntegreerde masteropleidingen met een duur van vijf jaar, bijvoorbeeld in de richtingen tandheelkunde, farmacie en leraar voortgezet onderwijs.

Een aantal masterprogramma’s telt negentig studiepunten en bij de programma's voor (dier)geneeskunde, theologie en psychologie gelden nog de oude graden.

Onderwijssysteem Noorwegen (1.0 MB)

Kenmerken

Het hoger onderwijs in Noorwegen kent geen uitgesproken onderscheid in niveau tussen instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en instellingen voor beroepsgericht onderwijs. Dit blijkt onder meer uit het feit dat de algemene toelatingseisen voor alle typen van hoger onderwijsinstellingen hetzelfde zijn.

Toch worden traditionele wetenschappelijke programma’s en promotietrajecten voornamelijk gevolgd aan de universiteiten en de gespecialiseerde universitaire instituten. De university colleges en overige instellingen voor hoger onderwijs bieden voornamelijk meer op de praktijk gerichte programma’s aan. De kwaliteit van het hoger onderwijs in Noorwegen is vergelijkbaar met die in Nederland.

Niveau onderwijs

De traditionele graad Høgskolekandidat wordt nog steeds uitgereikt door university colleges bij de afronding van een doorgaans beroepsgericht tweejarig undergraduate programma. Met deze graad kun je instromen in het derde jaar van een bachelorprogramma. Het niveau van de Høgskolekandidat-graad is vergelijkbaar met twee jaar hbo en met een Associate Degree.

Het niveau van de Bachelor behaald aan een universiteit, gespecialiseerd wetenschappelijk instituut, university college of instituut met geaccrediteerde programma’s is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het wo of hbo, afhankelijk van de studierichting.

Het niveau van de Master behaald aan een universiteit, gespecialiseerd wetenschappelijk instituut, university college of instituut met geaccrediteerde programma’s is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het wo of hbo, afhankelijk van de studierichting.

Het niveau van de professionele graad van Candidatus met vermelding van de studierichting (theologiae, psychologiae, medicinae) is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het wo.

Meer weten?

Bekijk een lijst van onderwijsinstellingen in Noorwegen

Laatste wijziging: 09-08-2018 18:55