Studie in Oostenrijk

Het aanbod van opleidingen is groot in Oostenrijk en het niveau van het onderwijs is vergelijkbaar met dat in Nederland.

Studiemogelijkheden in Oostenrijk

Het Oostenrijkse hoger onderwijs kent een binair stelsel, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen wetenschappelijk onderwijs en hoger beroepsonderwijs. Oostenrijkse universiteiten en Fachhochschulen bieden bachelor- en masteropleidingen aan. De voertaal in het onderwijs is in principe Duits.

In de database www.studienwahl.at/en vind je een overzicht van het onderwijsaanbod in Oostenrijk.

Lees meer over studeren in Oostenrijk.

Hogeronderwijssysteem

Hoger onderwijs kun je volgen aan 22 openbare universiteiten. Tot het openbaar universitair onderwijs behoren de volgende instellingen:

  • algemene Universitäten
  • Medizinische Universitäten
  • Technische Universitäten
  • Theologische Hochschulen
  • Gespecialiseerde universiteiten

Daarnaast bestaan er ook instellingen voor particulier hoger onderwijs, waarvan er twaalf erkend zijn. Hier worden ook ook Engelstalige opleidingen aangeboden.De particuliere instellingen zijn over het algemeen vrij gespecialiseerd.

Fachhochschulen bieden vakopleidingen in de sectoren economie, toerisme, techniek, gezondheidszorg, sociale agogiek, media en design. Lerarenopleidingen worden aangeboden door Pädagogische Akademien.

Niveau onderwijs

De nominale studieduur van de bacheloropleiding aan de universiteiten is drie jaar (180 ECTS), in uitzonderlijke gevallen vier jaar (240 ECTS). De opleiding wordt afgerond met een Bachelor (BA/BSc), die qua niveau vergelijkbaar is met een Nederlandse bachelorgraad in het wo.

De daaropvolgende masteropleidingen duren twee jaar (120 ECTS). De masteropleiding wordt afgerond met een Master’s examination (Masterprüfung). De opleiding wordt afgerond met een Master (MA/MSc), die vergelijkbaar is met een mastergraad in het Nederlandse wo.

De nominale studieduur van de bacheloropleidingen aan de Fachhochschule is drie jaar (180 ECTS). Na afronding van de opleiding wordt de graad van Bachelor (FH) verleend, die vergelijkbaar is met de bachelor in ons hbo.

De daaropvolgende masteropleidingen, die tot nu toe slechts in zeer beperkte mate worden aangeboden, duren twee jaar (120 ECTS). Na afronding van de opleiding wordt de graad van Master (FH) verleend. Het niveau hiervan is vergelijkbaar met dat van een mastergraad in het hoger beroepsonderwijs.

Meer weten?

Onderwijssysteem Oostenrijk (122 kB)

Laatste wijziging: 09-08-2018 19:56