Oostenrijk - Wenen - Bodo

Bodo deed een uitwisseling economie en bedrijfseconomie: "Nadat ik mijn keuze had gemaakt, kwam ik in contact ben met een student die reeds in Wenen op uitwisseling was geweest. Dit maakte het voorbereidingsproces een stuk makkelijker."

  • Opleiding: economie en bedrijfseconomie
  • Instelling: Universiteit Utrecht
  • Buitenlandervaring: uitwisseling
  • Locatie: Wenen

Bodo Verberkt

Hoe ben je op het idee gekomen om in het buitenland te studeren?

In 2010 ben ik met mijn Bachelor Economie en Bedrijfseconomie in Utrecht begonnen. Gedurende dit eerste jaar heb ik vele internationale studenten leren kennen. Het viel mij erg op hoe outgoing deze studenten waren en hoe zij tegelijkertijd hun studie ook zeer serieus benaderden. Deze combinatie trok mij erg aan, waardoor ik veel met deze studenten heb opgetrokken in mijn eerste studiejaar. Toen ik kennis maakte met de mogelijkheid een halfjaar op uitwisseling te gaan, leek mij dit meteen een unieke kans om zelf een internationale student in een onbekend land te zijn.

Waarom heb je voor Wenen gekozen?

Ik wilde graag Duits leren en kende Wenen via mediabeelden als een schitterende stad. Tevens kon ik aan de Vienna University of Economics and Business interessant vakken volgen die door de Universiteit Utrecht niet aangeboden worden. Dit maakte de keuze voor Wenen en de universiteit een zeer makkelijke voor mij.

Hoe heb je je voorbereid?

Nadat ik mijn keuze had gemaakt, ben ik in contact gekomen ben met een student die reeds in Wenen op uitwisseling was geweest. Dit maakte het voorbereidingsproces een stuk makkelijker. Deze student kon mij eenvoudig wijzen op de belangrijke data, zaken die geregeld moesten worden en leuke kennismakingsactiviteiten waar ik aan mee kon doen. In Wenen is het vooral belangrijk om de data omtrent vakinschrijving in de gaten te houden, voor de rest valt de voorbereiding reuze mee.

Hoe heb je het gefinancierd?

Mede door de Erasmusbeurs, ov-vergoeding en een bijdrage van mijn ouders heb ik dit semester kunnen financieren. Huisvesting kon worden geregeld via de studentenhuisvestingsorganisatie in Wenen. De huur van mijn kamer van twaalf vierkante meter was gelijk aan de huur van een kamer van gelijke grote in Utrecht.

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen het onderwijs in Oostenrijk en Nederland?

De manier van lesgeven in Wenen is totaal anders dan in Utrecht. Het onderwijs is veel praktischer en wordt verspreid over minder weken met meer contacturen per week. Hierdoor had ik veel tijd om Wenen te leren kennen, maar ook steden als Krakow, Budapest, en Rome. Deze trips waren de hoogtepunten van mijn uitwisselingssemester.

Waarom zou iedereen eigenlijk een tijdje naar het buitenland moeten gaan?

Mijn uitwisseling was een groot hoogtepunt. Ik heb er veel vrienden uit verschillende landen aan over gehouden, een nieuwe cultuur leren kennen, goed Duits leren spreken, en heel veel nieuwe ervaringen beleefd. Mijn visie is dat wanneer je jezelf open stelt voor nieuwe ervaringen een semester in het buitenland studeren een geweldige periode zal worden die je nooit vergeet.

Bodo

Laatste wijziging: 25-06-2014 16:43