Studie in Polen

Polen telt 360 hogeronderwijsinstellingen en heeft diverse Engelstalige opleidingen. Je studiepunten kun je eenvoudig meenemen.

Hogeronderwijssysteem

In de jaren negentig nam het aantal hogeronderwijsinstellingen in Polen snel toe. Er zijn er nu ruim 360, waarvan bijna 200 privé-instellingen. Polen kent geen strikte scheiding tussen hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Het is vooral het curriculum waaruit blijkt in hoeverre een opleiding academisch of beroepsgericht van karakter is. Instellingen die vooral beroepsgerichte opleidingen aanbieden, hebben vaak het begrip hogere beroepsschool (Wyzsza Szkola Zawodowa) in hun naam.

Het Poolse hoger onderwijs hanteert het European Credit Transfer System (ECTS), waardoor je je studiepunten eenvoudig kunt meenemen. Het onderwijssysteem is er net als in Nederland ingedeeld in twee cycli. De eigen titels zijn echter niet vervangen door de internationale titels bachelor en master. In het academisch onderwijs krijg je na drie tot vier jaar de lincencjat-graad. Op technische opleidingen word je dan inzynier. De volgende fase, die anderhalf tot twee jaar duurt, leidt tot de graad van magister. Daaraan kan bij sommige studierichtingen nog een titel worden toegevoegd, zoals inzynier of sztuki (schone kunsten).

Taaleisen

De voertaal in het onderwijs is Pools, maar er bestaan ook Engelstalige opleidingen in Polen. 

De waarde van het diploma

Als je thuiskomt met een buitenlands diploma op zak, mag je heel trots zijn op jezelf. Maar je hebt er natuurlijk pas echt iets aan als je toekomstige werkgever dat diploma ook op waarde kan schatten. Maak het jezelf makkelijk bij sollicitaties en vraag een diplomawaardering aan als je weer naar Nederland komt.

Meer weten?

Onderwijssysteem Polen (3.5 MB)

Zoek een Engelstalige opleiding in Polen

Bekijk een overzicht van hogeronderwijsinstellingen (in het Pools)

Lees meer over de waardering van je Poolse diploma

Laatste wijziging: 18-09-2020 15:16