Toelating

Elk land heeft z'n eigen toelatingsbeleid en taaleisen. Lees meer over het land waar je naartoe wilt gaan.

Aanmelding

Het academisch jaar loopt van 15 september tot 31 juli en is verdeeld in twee semesters. Inschrijfformulieren voor alle instellingen moet je bij de GCIES ('Gabinete Coordenador Ingresso Ensino Superior') aanvragen en inleveren.
Per instelling kunnen aanvullende eisen aan je vakkenpakket en cijfers gesteld worden. Alle studenten moeten een algemeen toelatingsexamen, een toets in twee specifieke vakken (provas especificas) en een taaltoets afleggen. De examens vinden in juni plaats.

Taaleisen

Een goede kennis van de Portugese taal is noodzakelijk als je in Portugal wilt studeren. Universiteiten verzorgen zelf cursussen voor buitenlandse studenten, maar je kunt ook in Nederland een cursus Portugees volgen. Op de website van het Instituto Camões vind je informatie over onderwijs in de Portugese taal (in het Portugees).

Diplomawaardering

Voor toelating tot universiteiten en hogescholen moet je een (gelijkwaardigheidverklaring van je) havo- of vwo-diploma hebben. In Portugal wordt het niveau van het havo-diploma ondergewaardeerd. Het is niet gemakkelijk om met een havo-diploma toegelaten te worden.

Voor een tijdelijke studie of stage gelden andere regels. Als je ten minste twee jaar hoger onderwijs in Nederland hebt gevolgd, kun je je rechtstreeks aanmelden bij een universiteit in Portugal. Daarvoor heb je een cijferlijst nodig met de studiebelasting per vak.

Wil je weten wat de waarde is van je in het buitenland behaalde diploma, vraag dan een diplomawaardering aan bij het Informatiecentrum voor Diplomawaardering (IcDW). Een diplomawaardering beschrijft de globale waarde van een buitenlands diploma in Nederland, samen met de globale inhoud en het niveau van de opleiding. Kijk ook bij het onderdeel Diplomawaardering.

Meer weten?

Meer informatie over de waardering van opleidingen en de erkenning van diploma's
Bekijk de Portugese pagina op de website van Enic-Naric.

Laatste wijziging: 28-03-2019 14:17