Rusland

Rusland, officieel de Russische Federatie, is het grootste land ter wereld. Op slechts drie uur vliegen bevind je je in een heel andere wereld. Met wereldsteden Moskou en Sint-Petersburg is het een interessant land om te studeren of stage te lopen. Rusland ontwikkelt zich in rap tempo en het onderwijs wordt steeds internationaler.

Feiten en cijfers

Rusland ligt gedeeltelijk in Europa (Europees Rusland) en gedeeltelijk in Azië. Vanuit een politiek perspectief ligt het land echter in Europa, omdat de belangrijkste delen ervan in het Europese deel liggen en ruim zeventig procent van de bevolking hier woont.

Het land telt 11 tijdzones en 143 miljoen inwoners. Sinds de val van de Sovjet-Unie heeft Rusland een grote verandering doorgemaakt die tot op heden voortduurt. In de grotere steden en vooral onder jongeren kan je steeds makkelijker met Engels terecht.

Cultuur

Rusland maakte deel uit van de Sovjet-Unie, waartoe nog veertien andere republieken behoorden. In 1991 viel de Unie uiteen. In onder andere Moskou en Sint-Petersburg vind je prachtige kunstcollecties, paleizen en parken. Je vindt er op bijna elke straathoek overblijfselen uit de Sovjet-Unie , zoals de unieke metrostations  Daarnaast hebben deze steden een gevarieerd en rijk cultureel (nacht)leven.

Onderwijs

Rusland telt ruim zeven miljoen studenten. Moskou is goed voor 1.000.000 studenten, en Sint-Petersburg voor zo’n 450.000. De meeste van de bijna 90.000 buitenlandse studenten in Rusland komen uit voormalige Sovjetstaten, zoals Oekraïne, Georgië, Kazachstan en Wit-Rusland. Elk jaar gaan ongeveer tweehonderd Nederlandse studenten naar Rusland voor een (korte) opleiding. Uitgebreide informatie over het Russische onderwijssysteem vind je in de pdf 'Onderwijssysteem Rusland'.

Onderwijssysteem Rusland (2.6 MB)

Studiepunten

In 2003 is Rusland toegetreden tot de European Higher Education Area, het gemeenschappelijk stelsel voor hoger onderwijs waarvoor in 1999 met de Bolognaverklaring de grondslag werd gelegd. Dat betekent dat je je studiepunten gemakkelijk kunt meenemen van en naar Rusland.

Roerige periode

Rusland heeft een roerige politieke en economische periode doorgemaakt. Uiteraard heeft dit ook zijn weerslag op het onderwijs. Er is sprake van brain drain, omdat de beste wetenschappers zijn gaan werken aan West-Europese en Amerikaanse universiteiten en onderzoeksinstituten. Tegelijkertijd is er meer openheid en ruimte voor particulier initiatief; dit geldt ook voor het hoger onderwijs.

Economie

Rusland behoort tot de zogenaamde BRIC-groep. Deze afkorting bestaat uit de beginletters van de vier landen met de snelst groeiende economieën ter wereld: Brazilië, Rusland, India en China. Rusland heeft dit voor een belangrijk deel te danken aan de export van olie en gas. Daarnaast is de Russische industrie met name sterk op gebieden als machinebouw en metaalbewerking, bosbouw, pulp- en papierindustrie, en chemische en petrochemische industrie.

Veiligheid

In Moskou, Sint-Petersburg en andere grotere steden van het Europese deel van de Russische Federatie kun je zonder problemen rondlopen. Wees wel waakzaam voor vreemdelingenhaat en kleine criminaliteit als tasjesroof, zakkenrollen en allerlei trucs. De afgelopen jaren neemt racistisch geweld tegen buitenlanders toe.

Nederlands Wetenschappelijk Instituut

Bezoek het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg (NIP)

Laatste wijziging: 23-05-2019 11:22