Financiering

Het collegegeld op Sint-Maarten is hoog, maar als je bij een Nederlandse instelling ingeschreven blijft staan, betaal je gewoon het Nederlandse collegegeld. Omdat studeren in het buitenland altijd meer kost dan thuisblijven, is het de moeite waard om te zoeken naar een extra studiebeurs.

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt tussen de € 9.000 en € 11.000. Het inschrijf- en/of registratiegeld bedraagt € 250 per semester. Per examen (propedeutisch of eindexamen) betaal je € 50 of meer per vak extra. Als je bij een Nederlandse instelling ingeschreven blijft staan, betaal je gewoon het Nederlandse collegegeld.

Studiefinanciering

In veel gevallen kun je studiefinanciering ontvangen tijdens je studie in het buitenland. Om daarvoor in aanmerking te komen, geldt een aantal voorwaarden. Het ligt er daarbij aan of je tijdelijk naar het buitenland gaat of dat je een volledige opleiding doet.

Ga je tijdelijk, dan moet je als voltijdstudent ingeschreven blijven staan aan een Nederlandse universiteit of hogeschool en moet je studie deel uitmaken van je Nederlandse opleiding. Ook moet je op de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een aantal zaken regelen.

Wil je je volledige studie in het buitenland volgen, dan kun je op de website van DUO zien wat de voorwaarden zijn, en een aanvraagformulier downloaden.

Studiebeurzen voor Sint-Maarten

Buiten een eventuele studiefinanciering zijn er nog andere mogelijkheden om je studie in het buitenland te bekostigen. Kijk hiervoor in de Beursopener van Nuffic. Deze zoekmachine geeft een indicatie welke beurzen je kunt aanvragen.

Begroting

Als je een beurs aanvraagt moet je altijd een begroting opstellen. Hoe je dat kan doen en waar je allemaal rekening mee moet houden, vind je in de voorbeelden en richtlijnen op deze website.

Laatste wijziging: 08-08-2018 15:25