Toelating

Meld je op tijd aan voor de University of St. Martin, anders betaal je meer voor de aanmelding. Bespreek je buitenlandplannen ook altijd met je studiebegeleider, zodat je precies weet of je je studiepunten kunt meenemen.

Academisch jaar op Sint-Maarten

Het academisch jaar loopt van half augustus tot juni en is verdeeld in twee semesters. Als je wil starten in augustus, moet je je voor 8 juli aanmelden. Wil je starten in januari, meld je dan aan voor 8 november.

Aanmelding

Je ingevulde aanmeldformulieren voor de University of St. Martin (USM) moet je terugsturen samen met:

  • een kopie van je diploma;
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister;
  • twee recente pasfoto’s;
  • een bewijs van storting van het inschrijf- en collegegeld.

De aanmeldingsprocedure kost $25. Als je je te laat aanmeldt, betaal je $15 extra.

Om toegelaten te worden moet je minimaal beschikken over een havo-diploma, en voor sommige opleidingen een vwo-diploma. De overige toelatingseisen kunnen per instelling verschillen, net zoals in Nederland. Je kunt deze altijd opvragen bij het International Office van de instelling waar je een studie wilt volgen.

Taaleisen

Er zijn drie officiële talen op Sint-Maarten: Nederlands, Papiamento en Engels. Het Engels wordt het meest gesproken, maar het Nederlands is de officiële taal (op het Nederlandse gedeelte van het eiland). De onderwijstalen zijn Nederlands en Engels, hoewel het Engels als onderwijstaal niet wettelijk is vastgelegd.

Erkenning studiepunten

Leg je buitenlandplannen altijd voor aan je studiebegeleider of de coördinator internationalisering van je eigen onderwijsinstelling. Bespreek wat de waarde is van je buitenlandse studiepunten en wat de voorwaarden zijn om deze geaccepteerd te krijgen.

Denk daarbij niet alleen aan de inhoud van de vakken, maar ook aan het minimumresultaat dat je nodig hebt om de studiepunten toegekend te krijgen. Ook dat systeem kan van land tot land verschillen.

Diplomawaardering

Diploma’s behaald op Sint-Maarten worden in Nederland als buitenlandse getuigschriften beschouwd. Als je na terugkeer in Nederland wilt weten wat de waarde is van die getuigschriften, dan kun je bij het Informatiecentrum voor Diplomawaardering (IDW) diplomawaardering aanvragen.

Een diplomawaardering beschrijft de globale waarde van een buitenlands diploma in Nederland, samen met de globale inhoud en het niveau van de opleiding. Kijk ook bij Diplomawaardering op deze website.

Wil je nagaan of je op basis van je in het buitenland behaalde diploma een Nederlandse titel mag voeren, dan moet je een officiële beschikking aanvragen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Meer weten?

Onderwijssysteem Curaçao, Sint-Maarten en de BES-eilanden (2.7 MB)

Laatste wijziging: 23-01-2017 11:50