Financiering

Stages in Thailand zijn vaak onbetaald. Probeer daarom of je een studiebeurs kunt krijgen en zoek uit of je recht houdt op studiefinanciering.

Stagevergoeding

Of je een stagevergoeding krijgt, is helemaal afhankelijk van het bedrijf waar je stage gaat lopen. Sommige bedrijven geven geen geld als stagevergoeding, maar bijvoorbeeld gratis woonruimte. Het is belangrijk om hier vooraf goede afspraken over te maken. Vraag meteen na of je belasting moet betalen over je stagevergoeding.

Studiefinanciering tijdens stage

In veel gevallen kun je studiefinanciering blijven ontvangen terwijl je stage loopt in het buitenland. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Ga goed voorbereid op reis en lees nu meer over studiefinanciering tijdens je stage in het buitenland.

Beurzen en fondsen

Een stage in het buitenland kost al snel meer geld dan een stage in Nederland. Zelfs als je naar een land gaat waar het leven doorgaans goedkoper is dan in Nederland. Daarom is het handig om te zoeken naar een studiebeurs. Dat kan bijvoorbeeld via de Beursopener van Nuffic. 

Begroting

Als je een beurs aanvraagt, moet je altijd een begroting opstellen. Welke posten moeten daar allemaal op staan? En welke bedragen moet je daarbij invullen? WilWeg helpt je op weg bij het opstellen van een begroting.

Laatste wijziging: 27-03-2017 16:18