Toelating

Turkse universiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor de toelating van hun studenten. Ze bepalen de toelatingseisen en toetsen of een student aan de voorwaarden voldoet. Aanmelden doe je rechtstreeks bij de universiteit.

Academisch jaar in Turkije

Het academisch jaar is verdeeld in twee semesters en loopt van september tot juni. De deadline voor aanmelding kan verschillen per universiteit. Voor bachelorprogramma’s is dat meestal 1 augustus. Voor masterprogramma’s is dat meestal rond mei.

Aanmelding

Je kunt je rechtstreeks aanmelden bij de Turkse universiteit van jouw keuze. Neem contact op met het Admissions Office om na te gaan wat de toelatingseisen zijn.

Taaleisen

Turks is de hoofdtaal in het onderwijs. Sommige universiteiten bieden ook Engelstalige programma’s en cursussen aan op verschillende niveaus.

Als een student geen vastgestelde score (bijvoorbeeld een TOEFL of IELTS score) kan overhandigen, wordt voor de Engelstalige programma’s vaak een Placement Test afgenomen. Als je niet aan de voorwaarden voor de taal voldoet, kun je in sommige gevallen ook een talencursus volgen voorafgaand aan het studieprogramma. Instellingen bepalen zelf hun taaleisen, dus informeer daarnaar.

Als je een programma in het Turks wilt volgen, kan de universiteit vragen om een zogenaamde language profiency test. Doe navraag bij de universiteit van jouw keuze of je zo’n test moet doen.

Erkenning Studiepunten

Turkije is lid van de Raad van Europa en heeft de Bolognaverklaring getekend. Het onderwijssysteem sluit dus steeds meer aan op de systemen in Europa. Ze maken daarom ook gebruik van het European Credit Transfer System en het Diploma Supplement.

Door de deelname van Turkije aan het ECTS systeem mag je studiepunten meenemen die je in het buitenland haalt. Bespreek dan met de verantwoordelijke van jouw opleiding hoe je dit doet en wat de voorwaarden zijn om deze geaccepteerd te krijgen.

Diplomawaardering

Om als Nederlander toegelaten te worden tot het hoger onderwijs in Turkije, moet je in de meeste gevallen in het bezit zijn van een vwo-diploma.

Sommige universiteiten vragen ook om een YOS (Yüksekögretim Kurulu) examen. Dit is een test van de Raad voor het Hoger Onderwijs. Ook moet je ten minste 40 scoren voor de Basic Learning Skills Test (examination for foreign students) van de Raad voor het Hoger Onderwijs.

Maar universiteiten bepalen vervolgens zelf wie ze toelaten. Sommige vragen een hogere score dan die 40 en ook bepaalde scores voor bijvoorbeeld wiskunde of natuurkunde.

Meer informatie over toelating vind je op de website van de Turkse Raad voor het Hoger Onderwijs of op Study in Turkey.

Meer weten?

Nederlandse titel voeren met je Turkse diploma
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Laatste wijziging: 28-03-2019 14:23