Vietnam

Vietnam is een volksrepubliek. In 1954 werd het land verdeeld in Noord- en Zuid-Vietnam. Na de Vietnamoorlog (1964-1973) werd het land herenigd en kreeg het de officiële huidige naam Socialistische Republiek Vietnam.

Feiten en cijfers

Vietnam is ongeveer acht keer zo groot als Nederland en telt zo’n 90 miljoen inwoners. De hoofdstad is Hanoi.

Confucianisme

Door de historische band met China vertoont de Vietnamese cultuur nog altijd sterke invloeden van het confucianisme: familieplicht en harmonie vormen een belangrijk onderdeel van de samenleving. Wel zie je dat het Westerse idee van individuele vrijheid steeds meer opkomt, en dat er een verschuiving plaatsvindt naar een consumentencultuur.  

Rijst

Het grootste deel van de bevolking leeft van de landbouw. Rijst is veruit het belangrijkste gewas. De Mekongdelta behoort tot de grootste rijstplantagegebieden van de wereld.

Industrie

Vroeger werd de industriële ontwikkeling van Vietnam ernstig belemmerd door langdurige oorlogen en het communisme. Maar dankzij een economisch hervormingsprogramma is de industrie de afgelopen decennia flink gegroeid. Ook de toeristenindustrie is de laatste jaren sterk gegroeid en vormt een belangrijke inkomstenbron.

Onderwijs

Onderwijs wordt in Vietnam hoog gewaardeerd. De overheid streeft ernaar om meer hoger onderwijs aan te bieden. Dit gebeurt onder andere door het opzetten van nieuwe onderwijsinstellingen, vooral ook in de achtergebleven gebieden. Daarnaast voert de overheid een aanmoedigingsbeleid voor privé-instellingen die winst mogen maken. 

Nederland heeft een Netherlands Education Support Office (Nuffic Neso) in Vietnam, dat Nederlandse studenten informeert over studie- en stagemogelijkheden in Vietam en vice versa.

Klimaat

Vietnam heeft drie klimaattypes; een tropisch savanneklimaat, een moessonklimaat (in de laagvlaktes) en een warm Chinaklimaat (in het uiterste noorden). De temperaturen verschillen per regio, maar liggen gemiddeld tussen de 24ºC en 32ºC.

Meer weten?

Lees de Commisceo Global Culture Guide voor meer informatie over Vietnam als land, Vietnamese gewoontes en gebruiken en fun facts.

Laatste wijziging: 09-12-2019 13:22