Studie in Vietnam

Er zijn verschillende soorten universiteiten en gespecialiseerde colleges in Vietnam. Vietnam heeft kortgeleden het Nederlandse systeem van universiteiten en hogescholen overgenomen, inclusief het Nederlandse onderwijsmodel, waarbij hoger onderwijs goed aansluit op de beroepspraktijk.

Hogeronderwijssysteem

Vietnam kent verschillende soorten universiteiten: open universiteiten, technische universiteiten, agrarische universiteiten, medische universiteiten en economische universiteiten. Ze bieden vier- of vijfjarige bachelorprogramma’s en tweejarige masterprogramma’s. Daarnaast zijn er gespecialiseerde colleges, zoals teacher training colleges, die driejarige beroepsgerichte opleidingen aanbieden.

Er zijn twee openbare universiteiten: Ho Chi Minh City National University en Hanoi National University. Deze staan het beste aangeschreven. Particuliere instellingen verzorgen opleidingen voor studenten die geen plek krijgen op een openbare universiteit. De toelatingseisen zijn vaak lager, maar het collegegeld is doorgaans vrij hoog.

De meeste bacheloropleidingen duren vier jaar en leiden het getuigschrift Bang Tot Nghiep Dai Hoc. Studenten kunnen vervolgens, na een toelatingsexamen, een tweejarig masterprogramma volgen, dat leidt tot het getuigschrift Bang Thac Si.

Junior colleges (Truong Cao Cang) verzorgen driejarige praktijkgericht (hoger) beroepsopleidingen die leiden tot het getuigschrift Bang Tot Nghiep Cao Dang.

Uitgebreide informatie over het Vietnamese onderwijssysteem vind je in de pdf 'Onderwijssysteem Vietnam'.

Onderwijssysteem Vietnam (1.7 MB) 

Laatste wijziging: 10-08-2018 12:34