Toelating

Je kunt je online aanmelden via UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia). Vraag je instelling naar de datum voor aanmelding.

Academisch jaar in Spanje

Het academisch jaar begint doorgaans in september en eindigt begin juni. Het eerste semester eindigt eind december, het tweede start eind januari of begin februari. Januari en juni zijn examenmaanden. Vraag je instelling naar de exacte data.

Aanmelding

Toelating van buitenlandse studenten wordt geregeld door de UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia). Op basis van je eindexamencijfers vwo en een bepaalde formule bepaalt UNED of je toegelaten wordt.

Neem eerst contact op met de instelling of er een numerus fixus is. Universiteiten met een beperkt aantal plaatsen voor een bepaalde studierichting zijn verplicht om vijf procent daarvan voor buitenlanders te reserveren. Je eindexamencijfers wegen zwaar bij een numerus fixus.

Je kunt je via UNED online aanmelden (solicitud de credencial de acceso). Dat kan het hele jaar door. Als je nog eindexamen moet doen, kun je een voorlopige aanmelding indienen. 

Na ongeveer een maand ontvang je bevestiging van je aanmelding en moet je ook de benodigde papieren opsturen:

  • kopie van je paspoort;
  • gewaarmerkte kopie van je vwo-diploma (of propedeuse);
  • beëdigde vertaling van je vwo-diploma (of propedeuse);
  • gewaarmerkte kopie van je cijferlijsten van de laatste drie jaar;
  • beëdigde vertaling van je cijferlijsten van de laatste drie jaar;
  • kopie van het bewijs van aanmelding.

Voor gewaarmerkte kopieën kun je terecht bij de Spaanse ambassade of het consulaat.

Taaleisen

Spaans is de voertaal in het hoger onderwijs. Ga je studeren in een van de autonome regio’s die een tweede officiële taal hebben, dan kunnen bepaalde colleges in die taal worden gegeven (Catalaans, Galicisch of Baskisch). Een taaltoets maakt bijna altijd deel uit van de toelatingsprocedure. Informeer bij de instelling van je keuze naar uitzonderingen.

Heb je een certificaat ‘Spaans als vreemde taal’ (DELE – intermedio niveau B2), dan is dat over het algemeen voldoende. Via DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) kun je zelf je niveau bepalen. Een taalcertificaat kun je behalen aan het Instituto Cervantes in Utrecht.

Er worden steeds meer vakken in het Engels gegeven. Ook dan moet je vaak een taaltoets afleggen om te laten zien dat je taalniveau voldoende is. Informeer bij de onderwijsinstelling welke taaltoets je moet afleggen en welk niveau je minimaal moet hebben.

Erkenning studiepunten

Binnen de Europese Unie mag je studiepunten meenemen die je in het buitenland haalt. Je kunt gebruik maken van het European Credit Transfer System (ECTS). Binnen dit systeem zijn afspraken gemaakt over de erkenning van studiepunten binnen Europa. Veel hogeronderwijsinstellingen in Europa en de meeste uitwisselingsprogramma’s werken met het ECTS.

Leg je buitenlandplannen altijd voor aan je studiebegeleider of de coördinator internationalisering van je eigen instelling. Maak goede afspraken over de erkenning van je buitenlandse studiepunten.

Diplomawaardering

Met een Nederlands vwo-diploma of een hbo-bachelor kun je studeren aan een Spaanse universiteit. Ga bij de instelling van je keuze na wat de precieze eisen zijn. 

Je Spaanse diploma of graad wordt in Nederland als een buitenlands getuigschrift behandeld. Wil je weten wat de waarde is van dit getuigschrift, vraag dan een diplomawaardering aan bij het Informatiecentrum voor Diplomawaardering. Een diplomawaardering beschrijft de globale waarde van een buitenlands diploma in Nederland, samen met de globale inhoud en het niveau van de opleiding. Kijk ook bij het onderdeel Diplomawaardering. Een handige diplomatabel vind je in de pdf 'Onderwijssysteem Spanje'.

Onderwijssysteem Spanje (2.1 MB)

Lees meer over de waardering van buitenlandse opleidingen en diploma's in Spanje

Laatste wijziging: 25-03-2019 09:50