Financiering

Je wilt stage lopen in de VS, maar hoe ga je dat betalen en wat moet je allemaal regelen?

Stageovereenkomst

Sluit vóór je naar de VS vertrekt een stageovereenkomst af met daarin:

  • een omschrijving van je stageopdracht;
  • de stagebegeleiding door je opleiding en de stageverlener;
  • de duur van de stage en de eventuele stagevergoeding;
  • afspraken over de voorwaarden waaraan je moet voldoen om studiepunten te krijgen voor je stage.

Gebruik de standaardovereenkomst en pas deze aan.

Stagevergoeding en loonbelasting

Volgens de Amerikaanse wetgeving krijgen stagiairs een stagevergoeding van minstens het minimumloon. In de praktijk is dat vaak niet het geval. Als een werkgever namelijk aan een aantal criteria voldoet is hij niet daartoe verplicht.

Nederland heeft met de VS afgesproken dat je maar in één land belasting hoeft te betalen over hetzelfde inkomen. Let wel op: het in het buitenland opgebouwde inkomen telt altijd mee bij je fiscale inkomen in Nederland. Bel voor meer informatie de BelastingTelefoon Buitenland op (055) 538 53 85.

Studiefinanciering tijdens stage

Wil je studiefinanciering behouden tijdens je stage in de VS, dan moet je als voltijdstudent ingeschreven blijven staan aan een Nederlandse opleiding. Je stage moet deel uitmaken van deze opleiding.

Beurzen

Kijk op Beursopener welke beurzen je aan kunt vragen. 

Begroting

Als je een beurs aanvraagt moet je altijd een begroting opstellen. Meer informatie vind je op de pagina Begroting.

Laatste wijziging: 03-10-2018 11:27