Studiemogelijkheden

Het hoger onderwijs in de VS is ingedeeld in een undergraduate (associate en bachelor) en een graduate fase (master en PhD). De niveauverschillen tussen onderwijsinstellingen kunnen groot zijn.

Studiemogelijkheden in de VS

De Verenigde Staten bieden talloze studiemogelijkheden. In Amerika maakt men geen onderscheid tussen hbo en wo waardoor je binnen één undergraduate opleiding zowel praktische als wetenschappelijk georiënteerde vakken kunt volgen. Omdat je zelf veel zeggenschap hebt over de invulling van je studie, bepaal jij mede hoe zwaar die is. De verschillen in niveau, inhoud, kwaliteit en toelatingseisen kunnen groot zijn.

Het hoger onderwijs is in twee fasen ingedeeld: een undergraduate fase (bachelor) en een graduate fase (master). Lees meer over het Amerikaanse hogeronderwijssysteem in de pdf 'Onderwijssysteem Verenigde Staten'.

Onderwijssysteem Verenigde Staten (3.9 MB)

Kenmerken

In het Amerikaanse onderwijs zijn er veel contacturen en hoorcolleges. Docenten verwachten een actieve houding in de les. Daarnaast krijg je intensieve onderwijsbegeleiding (student advising). Ook telt alles mee voor je eindcijfer. Dus alle opdrachten die je gedurende het collegejaar inlevert en alle tentamens die je maakt. Kiki leerde dat op de harde manier. Herkansingen kennen ze niet in de VS.

Hogeronderwijsinstellingen hebben vaak een gedragscode. Je wordt sneller op je gedrag aangesproken dan je in Nederland gewend bent. 

Verder is sport zeer belangrijk in de VS. Dat betekent dat je studeren en sport goed kunt combineren. De sportfaciliteiten van onderwijsinstellingen zijn vaak uitstekend en veel universiteiten strijden tegen elkaar in competities. Sport is vaak ook de manier voor hogeronderwijsinstellingen om saamhorigheid te creëren onder studenten. Daarnaast is er ook veel aandacht voor bijvoorbeeld muziek, dans, theater, drama en kunst.

Niveau onderwijs

In de VS zijn er geen gestandaardiseerde start- en eindniveaus. De inhoud van een programma en de kwaliteit van de onderwijsinstelling en programma bepalen het niveau van een opleiding.

Aan sommige onderwijsinstellingen heb je toegang tot een bacheloropleiding met een havo-diploma. De meer selectieve onderwijsinstellingen accepteren alleen studenten met een vwo-diploma. Er wordt ook gekeken naar je eindexamencijfers, scores op toelatingsexamens, buitenschoolse activiteiten en hobby’s.

Het niveau van de bachelor degree (vier jaar) is vergelijkbaar met dat van een bachelorgraad in het hbo of het wo in Nederland, afhankelijk van het niveau en de oriëntatie. Omdat je in de VS veel algemene vakken tijdens de bachelorfase volgt (liberal arts) wordt er, vergeleken met een Nederlandse studie, minder aandacht aan je hoofdvak (major) besteed.

Het niveau van de master’s degree is vergelijkbaar met dat van een Nederlandse mastergraad in het hbo of het wo, afhankelijk van het niveau en de oriëntatie.

Voor toegang tot een PhD-programma (promotie) is een mastergraad vereist. Voor veelbelovende bachelorstudenten is toelating ook mogelijk met een bachelorgraad, maar dan duurt het promotietraject langer. De duur van een PhD-opleiding is gemiddeld vijf à zes jaar.

Hogeronderwijsinstellingen in de VS

Er zijn meer dan vierduizend publieke en particuliere hogeronderwijsinstellingen in de VS. De termen college en university worden door elkaar gebruikt, maar er zijn verschillen. Universiteiten bieden meestal graduate- én undergraduate-onderwijs en hebben meerdere professional schools. De colleges bieden doorgaans undergraduate-onderwijs en graduate-opleidingen in een aantal richtingen.

De kwaliteit van een onderwijsinstelling heeft echter niets te maken met university of college, publiek of private. Op verschillende websites, zoals Peterson’s kun je zoeken naar universiteiten, colleges en programma’s. Op de website van Education USA vind je een checklist voor het kiezen van een universiteit in de VS.

Fulbright Center

De Fulbright Commission the Netherlands in Amsterdam is gecertificeerd door EducationUSA om informatie over studeren in Amerika te verstrekken. Daarnaast verstrekken ze beurzen voor studie, onderwijs en onderzoek aan Amerikaanse en Nederlandse studenten en wetenschappers. Ze hebben een informatiecentrum, organiseren regelmatig verspreid over het land informatiebijeenkomsten en je kunt bij ze terecht voor advies.

Laatste wijziging: 23-04-2020 15:00