Stage in Zuid-Afrika

Ben je op zoek naar een stageplaats in Zuid-Afrika? Wil je weten wat je hiervoor moet regelen? En wil je weten welke vaardigheden van pas komen als je in Zuid-Afrika stage wilt lopen? Lees dan vooral verder!

Stage via eigen hogeschool of universiteit

Hoe vind je een geschikte stageplaats in Zuid-Afrika? Maak gebruik van de contacten van je eigen hogeschool of universiteit. Deze contacten kunnen ook van pas komen bij het regelen van begeleiding en verzekeringen. Loop eens langs bij het bureau buitenland, het internationale contactpunt of de stagecoördinator van je opleiding.

Extra tip: Denk ook aan internationale ondernemingen, die vaak een speciaal bureau hebben voor stages bij hun buitenlandse vestigingen. Kijk bijvoorbeeld eens naar een stage bij Unicef.

Stage Zuid-Afrika via een stagebemiddelingsbureau

Wil je niet alles zelf regelen? Dan kun je een commercieel stagebemiddelingsbureau inschakelen die alles voor je regelt. Let er bij je keuze voor een bemiddelingsbureau goed op wat wel en niet bij de prijs is inbegrepen. Zo kom je niet voor onaangename verrassingen te staan. Er zijn verschillende bemiddelingsbureaus, die elk op hun eigen manier werken en een eigen bemiddelingspakket aanbieden.

Stage via Zuid-Afrikaanse universiteit

Wil je graag stage lopen in Zuid-Afrika, begin dan al vroeg met het zoeken naar mogelijkheden. Je maakt de meeste kans om in Zuid-Afrika stage te lopen als je een stageplek probeert te regelen via een Zuid-Afrikaanse universiteit.

Extra tip: Vraag ook aan de universiteit of ze stageplekken aanbieden binnen de eigen organisatie. Veel grote universiteiten hebben namelijk een eigen museum en andere bedrijfsonderdelen waar je stage zou kunnen lopen.

Mbo-stage in Zuid-Afrika

Volg je een mbo-opleiding op het gebied van groen, onderwijs, vormgeving, of sport en bewegen? Dan is Zuid-Afrika een interessante stagebestemming. Een mbo-stage kun je alleen doen bij een erkend leerbedrijf. Kijk voor mbo-stages in Zuid-Afrika op www.stagemarkt.nl.

Zuid-Afrikaanse taal

Zuid-Afrika heeft 11 officiële talen, waarvan Engels de meest gebruikte taal is. Stagelopen in Zuid-Afrika betekent dus dat je vloeiend Engels moet kunnen spreken en schrijven. Houd daar dus rekening mee.

Internationaal curriculum vitae (cv)

Als je in Zuid-Afrika stage wilt lopen, dan moet je duidelijk kunnen maken wat je tot nu toe gedaan en geleerd hebt. Je moet een curriculum vitae (cv) opstellen dat ook voor een buitenlandse werkgever begrijpelijk is. Om je daarbij te helpen, heeft Europass een standaardmodel voor een cv opgesteld in verschillende talen. Het is gemaakt om de mobiliteit binnen Europa eenvoudiger maken, maar je kunt het ook buiten Europa gebruiken.

In Zuid-Afrika kun je kiezen of je een beknopt cv van 1 pagina maakt of een uitgebreid cv van 2 tot maximaal 4 of 5. De inhoud van het Zuid-Afrikaanse cv komt overeen met het Europese cv. Referenties en salariswensen hoef je niet te noemen. Schrijf je cv in het Engels en hanteer daarbij de Brits-Engelse spelling.

Erkenning studiepunten

Hoeveel studiepunten je krijgt voor je stage in Zuid-Afrika is afhankelijk van je opleiding en de duur van je stage. Overleg van tevoren met je eigen studiecoördinator en maak afspraken over je stage en het aantal studiepunten dat je daarvoor krijgt.

Meer weten?

Lees ervaringen van studenten die al in Zuid-Afrika stage liepen. Check ook de WilWeg Checklist. Hiermee kan je in 10 stappen je stage in het buitenland regelen.

Laatste wijziging: 20-12-2018 15:28