Visum en zorgverzekering

Voor een stage in Zuid-Afrika heb je een exchange visa nodig.

Op dit moment worden er geen visa voor stages uitgegeven, behalve voor stages met een diplomatische missie en stages als vrijwilliger bij ngo's in Zuid-Afrika. Neem contact op met de Zuid-Afrikaanse ambassade voor meer informatie.

 

Betaalde stage

Voor een betaalde stage, korter dan een jaar, heb je een exchange visa nodig. Deze kun je aanvragen bij de consulaire afdeling van de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag. Ga naar de ambassade om je te laten registeren. Neem hiervoor je paspoort mee. Na registratie krijg je naast een aantal formulieren ook een checklist mee. Je hebt o.a. de volgende documenten nodig voor je visumaanvraag:

 • Een ingevuld aanvraagformulier (BI-1783). Dit formulier krijg je op de Zuid-Afrikaanse ambassade;
 • Een paspoort dat na je vertrek uit Zuid-Afrika nog ten minste 30 dagen geldig is en met ten minste twee lege pagina’s voor aantekeningen;
 • Betaling van aanvraagkosten;
 • Een gele koorts-vaccinatiecertificaat, indien je reist vanuit of via een gele koorts endemisch gebied;
 • Bewijs van voldoende financiële middelen door middel van onlangs gecertificeerde bankverklaringen (inclusief stempel van de bank) voor de laatste drie maanden (inclusief een of twee dagen voordat je de aanvraag indient);
 • Bewijs van contant geld;
 • Bewijs van medische dekking in Zuid-Afrika;
 • Een medisch rapport (BI-811), dat niet ouder is dan zes maanden. Het rapport mag niet worden opgesteld door je eigen huisarts;
 • Een radiologisch rapport (BI-806), dat niet ouder is dan zes maanden;
 • Verklaring van goed gedrag. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de Consulaire afdeling van de Zuid-Afrikaanse ambassade;
 • Een brief van je stagebedrijf in Zuid-Afrika waarin wordt bevestigd dat:
  - de stage bestaat;
  - je een vergoeding ontvangt die voldoet aan de arbeidseisen;
  - de werkgever zorgt voor je welzijn en behoeften;
  - de werkgever Home Affairs zal informeren wanneer je je niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden van het exchange visa of het land verlaat;
  - je het land zal verlaten wanneer je exchange visa verloopt.
 • Bewijs van vluchtbevestiging (heen- en terugreis);
 • Twee recente en identieke pasfoto’s;
 • Een verklaring van de aanvrager in het Engels dat hij of zij zich niet met enige vorm van betaalde of onbetaalde werkzaamheden zal inlaten anders dan de werkzaamheden genoemd in de brief van het stagebedrijf/instelling;
 • Bewijs van huisvesting (het adres waar je gaat wonen tijdens je stage in Zuid-Afrika).

Onbetaalde stage

Ook voor een onbetaalde stage moet je je, voor je visumaanvraag, eerst laten registeren op de Zuid-Afrikaanse ambassade in Den Haag. Indien je onbetaalde stage langer dan drie maanden duurt, heb je o.a. de volgende documenten nodig voor je visumaanvraag:

 • Een ingevuld aanvraagformulier (BI-1738). Dit formulier krijg je op de Zuid-Afrikaanse ambassade;
 • Een paspoort dat na je vertrek uit Zuid-Afrika nog ten minste 30 dagen geldig is en met ten minste twee lege pagina’s voor aantekeningen;
 • Betaling van aanvraagkosten;
 • Een gele koorts vaccinatiecertificaat, indien je reist vanuit of via een gele koorts endemisch gebied;
 • Bewijs van voldoende financiële middelen door middel van onlangs gecertificeerde bankverklaringen (inclusief stempel van de bank) voor de laatste drie maanden (inclusief een of twee dagen voordat je de aanvraag indient);
 • Bewijs van contant geld;
 • Bewijs van medische dekking in Zuid-Afrika;
 • Een medisch rapport (BI-811), dat niet ouder is dan zes maanden. Het rapport mag niet worden opgesteld door je eigen huisarts;
 • Een radiologisch rapport (BI-806), dat niet ouder is dan zes maanden;
 • Verklaring van goed gedrag;
 • Een Engelstalige brief van je onderwijsinstelling in Nederland die bevestigt dat je ingeschreven staat als student en dat je stage deel uitmaakt van je studie in Nederland.
 • Een brief van je stagebedrijf in Zuid-Afrika die bevestigt dat:
  - de stage bestaat;
  - de stage deel uitmaakt van je studie in Nederland;
  - je geen vergoeding ontvangt;
  - de werkgever zorgt voor je welzijn en behoeften;
  - de werkgever Home Affairs zal informeren wanneer je je niet houdt aan de bepalingen en voorwaarden van de exchange visa of het land verlaat;
  - je het land zal verlaten wanneer je exchange visa verloopt.
 • Een Engelstalige brief van je onderwijsinstelling in Nederland waarin wordt bevestigd dat je student bent en dat je stage in Zuid-Afrika deel uitmaakt van je studie in Nederland;
 • Bewijs van vluchtbevestiging (heen- en terugreis);
 • Twee recente en identieke pasfoto’s;
 • Een Engelstalige verklaring dat je je niet met enige vorm van betaalde of onbetaalde werkzaamheden zult inlaten anders dan de werkzaamheden genoemd in de brief van het stagebedrijf/instelling;
 • Bewijs van huisvesting (het adres waar je gaat wonen tijdens je stage in Zuid-Afrika).

Let op:

 • De regels voor een visum voor Zuid-Afrika veranderen regelmatig. Neem daarom altijd contact op met de consulaire afdeling van de Zuid-Afrikaanse ambassade voor de laatste stand van zaken betreffende visa wet- en regelgeving. Inlooptijden: maandag t/m vrijdag (exclusief feestdagen) van 09:00 uur tot 12:00 uur.
 • Alle alle ingediende documenten moeten origineel of gecertificeerd (met stempel) zijn en, indien nodig, officieel vertaald naar het Engels.
 • Alle documenten moeten met een zwarte pen ingevuld worden.
 • Je paspoort is nodig gedurende de volledige aanvraagprocedure.
 • Alle betalingen dienen contant en gepast voldaan te worden.

Ziektekostenverzekering

Het niveau van medische verzorging in Zuid-Afrika is vergelijkbaar met dat van Europa. Er bestaat geen internationale overeenkomst over ziektekosten tussen Nederland en Zuid-Afrika. Als je gebruik moet maken van de medische zorg, moet je meteen betalen. Het is aan te raden om in die gevallen een creditcard te gebruiken. Er zijn staats- en privéziekenhuizen in Zuid-Afrika. Beter is om gebruik te maken van de privéziekenhuizen.

Bij de aanvraag van je exchange visa voor Zuid-Afrika moet je aantonen dat je voldoende verzekerd bent tegen ziektekosten. Houd dus je eigen zorgverzekering aan en neem nog een aanvullende verzekering tegen ziekenhuisopname en repatriëring met werelddekking. Vraag voor je vertrek de dekkingsvoorwaarden en procedures op bij je eigen verzekeraar. Zo voorkom je onaangename verrassingen.

In veel gevallen ben je verplicht om in Zuid-Afrika een zorgverzekering af te sluiten. Vraag dit van tevoren na bij het Zuid-Afrikaans Consulaat.

Lees meer over je zorgverzekering tijdens een buitenlandse stage.

Laatste wijziging: 13-11-2019 15:29