Studie in Zuid-Afrika

Het hoger onderwijs in Zuid-Afrika is verdeeld in 6 niveaus.

Studiemogelijkheden in Zuid-Afrika

Er zijn 26 publieke onderwijsinstellingen voor hoger onderwijs: 14 universities, 6 comprehensive universities en 6 universities of technology

Zoek naar studieprogramma’s 

Lees algemene informatie over studeren in Zuid Afrika 

Hogeronderwijssysteem

Universities zijn de traditionele academische universiteiten. Zij bieden academische bachelor-, master- en doctoraalopleidingen aan en zijn meer onderzoeksgericht.

Comprehensive universities zijn een combinatie van de traditionele academische universiteiten en technische universiteiten (universities of technology). Deze onderwijsinstellingen bieden meer beroepsgerichte opleidingen aan en hebben een zeer breed opleidingsaanbod.

De universities of technology zijn zeer carrièregericht en bieden praktijkgerichte opleidingen aan in uiteenlopende richtingen.

Naast deze universiteiten kent Zuid-Afrika een groeiend aantal particuliere onderwijsinstellingen. Deze bieden opleidingen aan op het gebied van onder meer informatica, management en administratie.

Zuid-Afrika maakt onderscheid tussen generic en professional bachelor degrees. Deze laatste programma’s leiden tot een specifiek beroep.

Onderwijsniveaus

Het hoger onderwijs in Zuid-Afrika is verdeeld in 6 niveaus:

  • niveau 5: Higher Certificates
  • niveau 6: Advanced Certificates en Diploma’s
  • niveau 7: Advanced Diploma’s en Bachelor’s Degrees
  • niveau 8: Bachelor Honours Degrees en Postgraduate Diplomas
  • niveau 9: Master’s Degrees
  • niveau 10: Doctoral Degrees

Bachelor
Een bacheloropleiding duurt drie tot zes jaar. Met welk Nederlands niveau je het mag vergelijken hangt af van de duur, de studierichting en het niveau van de opleiding. Een Zuid-Afrikaans getuigschrift van niveau 7 is vergelijkbaar met drie jaar hbo in Nederland. 

Bachelor honours
Een bachelor honours (niveau 8) is een eenjarige opleiding volgende op een driejarige bachelor (niveau 7), afhankelijk van de studierichting en inhoud van de opleiding.

Master
Een masteropleiding duurt een of twee jaar. Een Zuid-Afrikaanse Master (niveau 9) is vergelijkbaar met de Nederlandse master in het hbo of in het wetenschappelijk onderwijs, afhankelijk van de studierichting en nominale studieduur.

Doctoraat
Het doctoraat wordt uitgereikt na een periode van minimaal twee jaar onderzoek tijdens de promotie. De titels die verleend worden na het succesvol afronden van de promotie zijn PhD en Doctor.

Meer weten?

Lees op de Go Study website algemene informatie over studeren in Zuid-Afrika of bekijk de pdf ‘Onderwijssysteem Zuid-Afrika.’ Daarin vind je uitgebreide informatie over het onderwijssysteem, de diploma’s en graden.

Onderwijssysteem Zuid-Afrika (172 kB)

Laatste wijziging: 10-08-2018 12:00