Toelating

Aanmelden voor een studieprogramma doe je rechtstreeks bij de onderwijsinstelling van je keuze.

Academisch jaar in Zuid-Afrika

Het Zuid-Afrikaanse academisch jaar loopt van januari tot en met december (circa tweehonderd schooldagen), en is verdeeld in vier blokken. Het eerste blok loopt van halverwege januari tot eind maart, begin april. Het tweede blok begint halverwege april en loopt tot in juni. Het derde blok begint halverwege juli en loopt tot ongeveer halverwege september en het vierde blok loopt van begin oktober tot begin december.

Na het tweede en het vierde blok heb je een zogenaamde swot week. Dit is een zelfstudieweek, waarin je je goed kunt voorbereiden op de tentamens. 

Aanmelding

Aanmelden doe je rechtstreeks bij de onderwijsinstelling van je keuze. Aanmeldformulieren zijn meestal beschikbaar via de website van de onderwijsinstelling.

Toelating

Voor toelating tot het Zuid-Afrikaans hoger onderwijs heb je meestal een vwo-diploma nodig. De organisatie Universities South Africa kan beslissen dat je matriculation exam (toelatingsexamen) moet afleggen.  

Taaleisen

Van de elf officiële talen in Zuid-Afrika worden Engels en Afrikaans het meest gebruikt. Elke university of technology of universiteit heeft een oriëntatieweek voor het begin van het academisch jaar waarbij de taalvaardigheid wordt getoetst. Als je taalvaardigheid verbeterd moet worden, moet je je inschrijven voor een module taalvaardigheid.

De meeste universiteiten accepteren een TOEFL of IELTS certificaat, maar neem voor de zekerheid contact op met de onderwijsinstelling zelf om te vragen welk certificaat zij accepteren.

Diplomawaardering

Een diplomawaardering beschrijft de globale waarde van een buitenlands diploma in Nederland, samen met de globale inhoud en het niveau van de opleiding. Ga bij de buitenlandse onderwijsinstelling na welke documenten je daarvoor moet overleggen. Kijk ook bij het onderdeel Diplomawaardering.

Erkenning studiepunten

Bespreek met je studiebegeleider of je coördinator internationalisering wat de waarde is van je buitenlandse studiepunten en wat de voorwaarden zijn om deze geaccepteerd te krijgen.

Laatste wijziging: 02-04-2019 11:59