Zuid-Afrika

Welcome to South Africa! Maar "Nkosi sikelel' iAfrika" (God bless Africa) klinkt nog beter. Het is een multicultureel lied, dat wordt gebruikt in het huidige volkslied. Zuid-Afrika herbergt tegenwoordig meer dan vijftigduizend buitenlandse studenten en scholieren. Ga jij ook deel uitmaken van die smeltkroes?

Feiten en cijfers

Met een oppervlakte van ruim 1200 vierkante kilometer en ruim 52 miljoen inwoners behoort Zuid-Afrika bij de grootste landen in Afrika. Zuid-Afrika bestaat uit negen provincies, met elk een premier en raad van bestuur.

De bestuurlijke hoofdstad is Pretoria. Daar vind je de centrale regering en ministeries. In Kaapstad zetelt de wetgevende macht, het parlement. In Bloemfontein is de rechterlijke macht gevestigd en Johannesburg is het economische centrum van het land.

Zuid-Afrika heeft een van de sterkste economieën van het continent. Maar het land heeft ook grote interne problemen, waaronder aids en een hoge criminaliteit.

In Zuid-Afrika worden veel verschillende talen gesproken. Elf daarvan zijn officieel, waaronder Zoeloe (24%), Afrikaans (13%) en Engels (8%). Het Afrikaans is ontstaan uit Nederlandse dialecten. In het openbare leven en in het onderwijs worden Engels en Afrikaans het meest gebruikt.

Een geschiedenis in zwart/wit

Zuid-Afrika werd in de zeventiende en achttiende eeuw gekoloniseerd door Nederlandse kooplieden, boeren, goudzoekers en ballingen. De Britten namen in de negentiende eeuw het bewind over. In 1910 werd Zuid-Afrika een onafhankelijke staat binnen het Britse Gemenebest. Pas in 1994, toen de eerste multiraciale democratische verkiezingen werden gehouden, werd Zuid-Afrika, na een lange periode van ‘apartheid’, echt onafhankelijk.

Onderwijs

In de afgelopen jaren zijn er in Zuid-Afrika veel hervormingen doorgevoerd in het hoger onderwijs. Onderwijsinstellingen delen nu kennis, faciliteiten en bestuurlijke ervaring. Er zijn 23 publieke hoger onderwijsinstellingen:

  • 11 universities,
  • 6 comprehensive universities (combinatie van de academische universiteiten en technische universiteiten) en
  • 6 universities of technology.

Het hoger onderwijs bestaat uit zes niveaus, van higher certificates tot doctoral degrees.

Uitgebreide informatie over het Zuid-Afrikaanse onderwijssysteem vind je in de pdf  'Onderwijssysteem Zuid-Afrika’.

Onderwijssysteem Zuid-Afrika (172 kB)

Meer weten?

Lees de Commisceo Global Culture Guide voor meer informatie over Zuid-Afrika als land, Zuid-Afrikaanse gewoontes en gebruiken en fun facts.

De South-Afrika desk informeert Nederlandse studenten over studie- en stagemogelijkheden in Zuid-Afrika.

Laatste wijziging: 09-12-2019 13:14