Studie in Zweden

Het Zweedse hoger onderwijs heeft een bachelor-masterstructuur. Wetenschappelijke- en beroepsopleidingen zijn geïntegreerd in één systeem. Het hoger onderwijs is informeel, maar de eisen zijn hoog. Zweden heeft hoge kwaliteitsnormen te handhaven.

Studiemogelijkheden in Zweden

In Zweden kun je studeren aan 38 hogeronderwijsinstellingen. Met name de technische opleidingen zijn sterk. Het niveau is vergelijkbaar met dat in Nederland. Een overzicht van Engelstalige studieprogramma’s vind je op de site van Study in Sweden. Daar vind je ook andere informatie over studeren in Zweden. Op  Antagning kun je zoeken naar bachelorprogramma’s in het Zweeds. 

Hogeronderwijssysteem

Het Zweedse hoger onderwijs heeft een bachelor-masterstructuur. Het wo en het hbo zijn geïntegreerd in één systeem (högskola).

Hoger onderwijs wordt verzorgd door universiteiten (universitetet), university colleges (högskolan) en instituten (institutetet). Bijna alle onderwijsinstellingen noemen zich university in het Engels.

De universiteiten bieden doorgaans wetenschappelijke programma’s aan. Meer praktijkgerichte of gespecialiseerde programma’s kan je volgen aan de andere hogeronderwijsinstellingen.

Het Zweedse hoger onderwijs heeft drie fasen: de undergraduate, de advanced en de post-master fase (ofwel: de promotie). Deze zijn vergelijkbaar met de bachelor-, master- en doctoraalfase. Verder zijn er algemene graden (general degrees) en beroepsgerichte graden (yrkesexamina / professional degrees). Deze beroepsgraden worden ook verleend in bijvoorbeeld geneeskunde en rechten.

Kenmerken

In Zweden krijgen onderwijsinstellingen en studenten veel vrijheid in het samenstellen van hun studieprogramma’s. Eigen initiatief en onafhankelijk denken worden aangemoedigd. De groepen zijn relatief klein en de atmosfeer is informeel, maar ook competitief. De eisen zijn hoog. Zweden staat bekend om zijn zeer hoge niveau van onderwijs en onderzoek. Dit niveau wordt streng bewaakt.

Studenten uit de EU/EER betalen geen collegegeld in Zweden.

Hogeronderwijsinstellingen in Zweden

Er zijn 38 hogeronderwijsinstellingen in Zweden. Het grootste gedeelte daarvan is openbaar. De universiteiten en instellingen voor hoger beroepsonderwijs zijn vaak met elkaar verbonden. Steeds meer programma’s worden in het Engels aangeboden.

Bij het Zweedse ministerie van Onderwijs vind je meer informatie over het onderwijssysteem en het onderwijsbeleid. Uitgebreide informatie over het Zweedse onderwijssysteem vind je in de pdf 'Onderwijssysteem Zweden'. 

Onderwijssysteem Zweden (2.7 MB)

Laatste wijziging: 30-08-2018 13:57