Toelating

Een vwo-diploma geeft toegang tot een undergraduate studie; drie jaar hoger onderwijs tot een graduate studie. Je moet altijd een Engelse of Zweedse taaltest afleggen. Vaak stellen onderwijsinstellingen aanvullende eisen. Je kunt je online aanmelden.

Academisch jaar in Zweden

Het academisch jaar is verdeeld in twee semesters. Het eerste semester loopt van half augustus tot half januari, het tweede semester van februari tot begin juni.

Aanmelding

Je kunt je online inschrijven via universityadmission.se. De deadline ligt doorgaans rond half januari voor het eerste semester en midden augustus voor het tweede semester. Informeer ruim van tevoren naar de exacte toelatingseisen.

Over het algemeen moet je officieel gewaarmerkte kopieën sturen van je diploma’s, voorzien van een stempel en een handtekening van een vertegenwoordiger van de Nederlandse onderwijsinstelling, plus een geautoriseerde vertaling in het Engels.

Daarnaast moet je een duidelijke omschrijving van je studieplannen sturen, zodat het studieprogramma daarop aangepast kan worden. Verder wordt gevraagd naar je examencijfers en certificaten van een Engelse en zonodig Zweedse taaltest. Je krijgt een reactie van de instelling zelf.

Lees meer over de aanmeldprocedure op Study in Sweden.

Taaleisen

Ga je een Engelstalig programma volgen, dan moet je een officiële Engelse taaltest afleggen. Deze certificaten worden geaccepteerd: TOEFL (Test of English as a Foreign Language) of IELTS (International English Language Testing System). Bij beide tests moet je minimaal 5.5 punten behalen.

Volg je een Zweedstalig programma, dan moet je een taaltest voor studenten afleggen. Dat is meestal de TISUS test (Test in Swedish for University Studies). Vraag bij je onderwijsinstelling na welke score je minimaal moet halen om voor een bepaald studieprogramma te worden toegelaten. 

Lees meer over taaleisen op Study in Sweden.

Diplomawaardering

In Zweden kun je met je vwo-diploma een undergratuate-programma volgen. Om een postgraduate-opleiding te volgen, moet je 180 studiepunten hebben behaald. Voldoende specialistische kennis is in sommige gevallen ook genoeg. Onderwijsinstellingen kunnen daarbovenop aanvullende eisen stellen. Voor inpassing in latere jaren wordt gekeken naar de resultaten in het hoger onderwijs.

Zijn er meer aanmeldingen dan plaatsen, dan wordt een selectie gemaakt op basis van je rapport- en eindexamencijfers.

Je Zweedse diploma of graad wordt in Nederland als een buitenlands getuigschrift behandeld. Wil je weten wat de waarde is van dit getuigschrift, vraag dan een diplomawaardering aan bij het Informatiecentrum voor Diplomawaardering (IcDW). Een diplomawaardering beschrijft de globale waarde van een buitenlands diploma in Nederland, samen met de globale inhoud en het niveau van de opleiding.

Erkenning studiepunten

Om er zeker van te zijn dat je buitenlandse studiepunten ook in Nederland worden erkend, kun je gebruikmaken van het European Credit Transfer System (ECTS). Binnen dit systeem zijn afspraken gemaakt over de erkenning van studiepunten binnen Europa. Ook Zweedse hogeronderwijsinstellingen en uitwisselingsprogramma’s werken met credits (högskolepoäng).

Leg je buitenlandplannen altijd voor aan je studiebegeleider of de coördinator internationalisering van je eigen onderwijsinstelling. Maak goede afspraken over de erkenning van je buitenlandse studiepunten. Kijk voor meer informatie bij het onderdeel Diplomawaardering.

Laatste wijziging: 25-03-2019 09:57