Erkend leerbedrijf

Het leerbedrijf waarbij je stage gaat lopen moet een erkend leerbedrijf zijn. Dat geldt ook voor een stage in het buitenland.

Het is belangrijk dat je stage loopt bij een erkend leerbedrijf. Anders telt de stage niet mee voor je diploma. Om erkend te worden moeten leerbedrijven in het buitenland aan dezelfde voorwaarden voldoen als leerbedrijven in Nederland.

Voordelen

Het is gunstig voor jou als je leerbedrijf erkend is. Dit zijn de voordelen:

  • Je werkt op een goede en veilige werkplek.
  • De werkzaamheden passen goed bij jouw opleiding.
  • Er is iemand die je kan begeleiden en daar ook echt tijd voor heeft.

Checken

Controleer ruim voordat je stage begint op www.stagemarkt.nl of het leerbedrijf erkend is. Als dat niet zo is, kan het bedrijf een erkenning aanvragen via SBB. Ook kan je school een leerbedrijf voordragen voor een erkenning.

Laatste wijziging: 02-04-2019 11:42