Erasmus +

Het Verenigd Koninkrijk heeft als gevolg van Brexit een andere status gekregen in het programma Erasmus+ 2021-2027. Er blijven beperkte mogelijkheden om met een beurs van Erasmus+ aan een Britse onderwijsinstelling te studeren of stage te lopen in het Verenigd Koninkrijk.

Zo hebben sommige hogescholen en universiteiten nog budget over van het oude programma tot 2023. Daarnaast is het VK een partnerland in het nieuwe Erasmus+ -programma, waardoor onder bepaalde voorwaarden uitwisselingen mogelijk zijn. Neem daarom contact op met de (project)coördinator Erasmus+ van jouw eigen school of universiteit om na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor studie of stage in het VK met een beurs van Erasmus+.

Het Verenigd Koninkrijk is dit jaar gestart met een eigen variant op Erasmus+, het Turing-programma. Dit programma is vooralsnog echter alleen bestemd voor Britse studenten die in het buitenland willen studeren of stagelopen.

Lees meer over de gevolgen van Brexit voor het programma van Erasmus+.

Collegegeld

De afspraak dat EU-studenten hetzelfde collegegeld betalen als Britse studenten vervalt. Daardoor kan het zijn dat je als Nederlandse student aan een Britse universiteit veel meer collegegeld moet gaan betalen.

Voor EU-studenten die al in het collegejaar 2020-2021 in het VK studeerden verandert er niets aan de hoogte van het collegegeld. Zij betalen gedurende hun hele studie hetzelfde bedrag.

Lees meer over collegegeld en visa in Changes for EU students in the UK (in het Engels).

Visa

Sinds 1 januari 2021 heb je in de meeste gevallen een visum nodig in het Verenigd Koninkrijk. Hieronder zetten we op een rijtje of, en zo ja, welk visum je nodig hebt voor welke situatie. Linkjes leiden naar websites in het Engels, tenzij anders aangegeven.

Studie korter dan 6 maanden:

Ga je korter dan 6 maanden studeren in het Verenigd Koninkrijk? Dan heb je als EU-student geen (studie)visum nodig. Je kunt met je paspoort het VK inreizen via de visitor route.

Studie langer dan 6 maanden:

Ga je langer dan 6 maanden studeren in het Verenigd Koninkrijk? Dan heb je een student visa nodig. Dit visum moet je van tevoren aanvragen, dat kan vanaf 3 maanden voordat je studie in het VK begint. Kosten van het visum zijn £ 348.

Daarnaast moet je een health surcharge van £ 470 per jaar betalen. Dit bedrag kun je later terugvragen als je een Nederlandse zorgverzekering hebt. Je EHIC-kaart (European Health Insurance Card) blijft namelijk geldig in het VK. Het studievisum is onderdeel van het nieuwe points based immigratiesysteem. Dit betekent dat je moet voldoen aan studie-eisen, financiële eisen en taaleisen.

Uitzondering:
Ga je een Engelse taalcursus doen die 6 maanden tot maximaal 11 maanden duurt? Dan is er de optie om een short term study visa aan te vragen. Dit is goedkoper dan het studievisum, maar alleen beschikbaar voor Engelse taalstudies.

Stage (ongeacht duur):

Stagelopen in het VK wordt een stuk lastiger dan vóór de Brexit. Om in het VK stage te kunnen lopen (of te werken) heb je, ongeacht de duur, het Temporary Worker - Government Authorised Exchange visa (T5) nodig. Hiermee kun je tot 12 of 24 maanden in het VK werken of stagelopen (afhankelijk van onder welk scheme je valt).

De organisatie waar je gaat stagelopen (of werken) moet een door de overheid erkende sponsor zijn. Kijk voor de lijst met erkende sponsors op de website van de Britse overheid. Helaas staan er momenteel relatief weinig bedrijven op deze lijst , en het is voor bedrijven heel lastig om op deze lijst te komen.

Je sponsor-organisatie (dus het bedrijf waar je stage gaat lopen) moet een Certificate of Sponsorship (CoS) voor je aanvragen. Dit is een referentienummer dat verwijst naar jouw persoonlijke gegevens. .

Als je nog stage gaat lopen in het kader van het oude Erasmus+ -programma (2014-2020), dan geldt een andere procedure. De Erasmus+-coördinator van je school/universiteit kan dit nummer voor je aanvragen via een speciaal daarvoor aangewezen organisatie. Voor het hoger onderwijs is dat de British Council; voor het mbo Ecorys UK.

Voor stages in het kader van het nieuwe Erasmus+ -programma (2021-2027) geldt deze procedure helaas niet meer. Kijk voor meer informatie op de website van het Britse Nationaal Agentschap Erasmus+.

Uitzondering:
Ga je voor een volledige studie naar het VK, en is stage een onderdeel van deze studie aan een Britse onderwijsinstelling? Dan mag je met je studentenvisum onder bepaalde voorwaarden maximaal 20 uur per week stagelopen. Je hebt daarvoor dan geen apart visum nodig. Kijk voor meer informatie op de website van de Britse overheid of neem contact op met je onderwijsinstelling in het VK.

Zorgverzekering

Als je naar het Verenigd Koninkrijk gaat om te studeren, dan moet je in Nederland verzekerd blijven. Het maakt daarbij niet uit of je wel of niet ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente. Je kunt ook zorgtoeslag blijven ontvangen.

De situatie verandert wanneer je naast je studie ook een bijbaan in het Verenigd Koninkrijk hebt of als je stage gaat lopen. Kijk voor meer informatie op onze pagina over zorgverzekeringen.

Europese zorgpas (EHIC)

Op de achterkant van je Nederlandse zorgpas staat de European Health Insurance Card (EHIC). Hiermee kun je aantonen dat je in Nederland verzekerd bent. Met de EHIC heb je recht op spoedeisende gezondheidszorg in het VK.

Als je online een visumaanvraag doet om in het Verenigd Koninkrijk stage te lopen of langer dan 6 maanden te studeren moet je de health surcharge van £ 470 per jaar betalen. Als je een EHIC hebt kun je dit bedrag op een later moment terugvragen (in het Engels).

Ook bij een kort verblijf in het Verenigd Koninkrijk houd je recht op spoedeisende gezondheidszorg.

Bekijk de meest actuele informatie over je EHIC in het Verenigd Koninkrijk