Uitschrijven uit bevolkingsregister

Als je langer dan acht maanden in het buitenland verblijft, ben je verplicht om je uit te schrijven uit het bevolkingsregister. Dat doe je bij de dienst Burgerzaken van je gemeente.

Ga bij de dienst Burgerzaken na welke documenten je hiervoor moet meenemen. Je moet je minimaal vijf dagen voordat je weggaat uitschrijven. De gemeente geeft je uitschrijving door aan de Belastingdienst.

Vergeet niet om je na terugkeer in Nederland weer in te schrijven bij dezelfde dienst Burgerzaken.

Deelname sociale zekerheid

Als je bent uitgeschreven uit het bevolkingsregister, blijf je tijdens je verblijf in het buitenland gewoon deelnemen aan de sociale zekerheid in Nederland, inclusief de zorgverzekering.

De duur van je buitenlandverblijf is hierbij niet relevant. De situatie verandert alleen als je een bijbaantje neemt of een betaalde stage doet, als je niet de intentie hebt om terug te keren naar Nederland, of als je de leeftijd van dertig jaar passeert.

De Sociale Verzekeringsbank kan je hier meer over vertellen.

Laatste wijziging: 07-05-2014 14:45