Over de beurs

Beursbedrag
max. € 5.000
Deadline
Deadline: jaarlijks op 1 juli
Wat ga je doen?
Stage
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Universitair
Studierichting
Landen
Duur
duur van de stage

Voorwaarden

  • Je hebt een reguliere baan (minimaal 18 uur per week).
  • Je volgt daarnaast een officieel geregistreerde deeltijdopleiding aan een erkende Nederlandse hogeschool of universiteit.
  • Je wil een buitenlandstage lopen die aantoonbare meerwaarde heeft voor je studie, maar waar je je studie voor zou moeten onderbreken of je baan zou moeten opzeggen.

Beursbedrag

Maximaal € 5.000 (maximaal € 4.000 voor verblijfskosten en maximaal € 1.000 voor reiskosten).

Aanvragen

Je aanvraag moet vóór 1 juli worden ingediend via info@cocma.nl. Je aanvraag bevat in ieder geval:

  • je cv;
  • een toelichting (met daarin aangegeven de meerwaarde van stage in het buitenland) en motivatie;
  • tenminste 2 aanbevelingsbrieven van docenten van je opleiding, waarin ook de meerwaarde van de buitenlandstage ten opzichte van een stage in Nederland wordt aangetoond;
  • een stageplan waarin onder meer staat hoe de begeleiding geregeld is;
  • een begroting waarin opgenomen: eigen bijdrage en evt. toezeggingen van derden.

Neem bij twijfel eerst contact op met het fonds zodat kan worden beoordeeld op je aanvraag zinvol is.

Uitslag

Als de aanvraag in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, volgt binnen uiterlijk 4 weken een persoonlijk gesprek met de voorzitter en de secretaris van het Onderwijsfonds COCMA. In dat gesprek licht je je aanvraag toe, waarna besloten kan worden dat je aanvraag of begroting aangepast moeten worden.

Na toekenning van de beurs worden onder meer afspraken gemaakt over verslaglegging en betaling.
Over afwijzing van een aanvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van de beursaanbieder.