Over de beurs

Beursbedrag
max. € 5.000
Deadline
Deadline: 1 juni
Wat ga je doen?
Stage
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Studierichting
Landen
Duur
duur van de stage

Voorwaarden

  • Deeltijdstudenten uit het tertiair onderwijs die stage gaan lopen in het buitenland.
  • Uitsluitend studenten die staan ingeschreven bij een officiële deeltijdopleiding en daarnaast een reguliere baan hebben komen in aanmerking.
  • De combinatie deeltijd-voltijd wordt niet ontvankelijk verklaard.

Beursbedrag

Maximaal € 5.000 (max € 4.000 voor verblijfskosten en max € 1.000 voor reiskosten).

Aanvragen

Aanvragen dienen compleet zowel schriftelijk als digitaal te worden ingezonden. Neem bij twijfel eerst contact op met het fonds zodat kan worden beoordeeld op je aanvraag zinvol is.

Aanvraag voorzien van:

  • begroting, waarin opgenomen: eigen bijdrage en evt. toezeggingen van derden;
  • toelichting (met daarin aangegeven de meerwaarde van stage in het buitenland) en motivatie;
  • tenminste 2 aanbevelingsbrieven waarin ook de meerwaarde van de buitenlandstage ten opzichte van een stage in Nederland wordt aangetoond.

De uitslag wordt zo snel als mogelijk bekend gemaakt. De uitslag moet zijn genomen voordat een stage is aangevangen. Beoordeeltijd is plm 4-6 weken. In juni/juli zijn de uitslagen bekend. Indien een aanvraag ontvankelijk is verklaard is de uitslag meestal binnen 4 weken bekend. Een toelichtend gesprek met deskundigen kan onderdeel zijn bij de beoordeling van de aanvraag.

Ga voor meer informatie en aanvragen naar de website van de beursaanbieder.