Diverse formulieren op de Wilweg-website vragen om je persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld je naam, achternaam en e-mailadres. Denk daarbij aan het formulier waarmee je jouw student story deelt, of waarmee je je aanmeldt voor het WilWeg-ambassadeurschapsprogramma. Daarnaast vragen we naar persoonlijke gegevens van contactpersonen voor de beurzenprogramma- en stagebemiddelingsbureaus die we op onze website opnemen.

Gebruik

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Heb je bijvoorbeeld je naam en e-mailadres ingevuld als een contactpersoon voor een beurzenprogramma? Dan gebruiken wij deze gegevens niet om je ook andere informatie toe te sturen. Wij verstrekken je persoonsgegevens ook niet aan derden, tenzij dat duidelijk staat aangegeven.

Als je ons een vraag stelt is het soms nodig om een andere organisatie te betrekken bij de beantwoording van je vraag. De gegevens die we dan delen met die organisatie gebruiken zij alleen voor de beantwoording van je vraag.

Jonger dan 16

Als je jonger dan 16 jaar bent moeten je ouders/verzorgers toestemming te geven dat wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Content WilWeg

WilWeg hanteert de Nuffic Creative Commons Licentie Naamsvermelding-NietCommercieel (CCL). Daarmee staat WilWeg toe dat alle door haar uitgegeven content, uitgezonderd beeldmateriaal (foto’s), vrij verspreid en bewerkt mag worden zolang de bron wordt vermeld en het niet voor commerciële doeleinden wordt ingezet. Zo ondersteunt WilWeg ook andere partijen in de promotie van studeren in het buitenland.

Je gegevens kunnen wel worden doorgegeven aan de autoriteiten, als de wet dat verplicht.

Bewaren en beschermen

We bewaren je persoonlijke gegevens zolang je actief bent als WilWeg-ambassadeur. Vaak is dit maximaal 4 jaar. Ben je niet meer actief als WilWeg-ambassadeur? Dan verwijderen we je persoonlijke gegevens.

Jouw gegevens

Je kunt je gegevens opvragen, laten rectificeren of verwijderen via onderstaand formulier. Je kunt je toestemming ook intrekken.

Verzoek tot inzage, correctie of verwijdering registratiegegevens

De Functionaris voor de Gegevensbescherming

De Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) die binnen Stichting Nuffic toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG is:

Drs. Sjoera Nas
fg@nuffic.nl
tel. 070 4260 360

Zij werkt als senior adviseur voor Privacy Company in Den Haag.

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om het privacybeleid te wijzigen binnen de geldende privacyregelgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wij zullen je informeren over wijzigingen in het privacybeleid.

Beurzen en subsidies

We hebben een speciaal privacybeleid voor de volgende programma's:

 • Culturele verdragen
 • Sino-Dutch Bilateral Exchange Scholarship programme
 • Desmond Fortes Scholarship
 • European University Institute
 • Internationalisering PO en VO
 • Van Goghprogramma
 • VSBfonds-beurzenprogramma
 • NL Scholarship
 • Orange Knowledge Programme
 • Mena Scholarship Programme
 • NICHE programme
 • Netherlands Fellowship Programmes

Het privacybeleid voor deze programma's (Engelstalig):

Privacy policy stichting Nuffic (159,50 kB)