Over de beurs

Beursbedrag
2.600.000 Indonesische roepia per maand
Deadline
Deadline: jaarlijks rond 1 maart
Wat ga je doen?
Tussenjaar
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Studierichting
Landen
Duur
1 jaar

Voorwaarden

 • Je hebt een middelbare schooldiploma.
 • Je bent tussen de 18 en 27 jaar.
 • Je studeert of werkt nog niet in Indonesië.

De beurs is uitsluitend bestemd voor studie binnen het Darmasiswa RI-programma. De voorkeur gaat uit naar de volgende vakgebieden:

 • Indonesische talen
 • dans
 • muziek
 • kunst

Studenten uit andere disciplines mogen ook een aanvraag indienen.

Je vindt de volledige voorwaarden op https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/regulations/.

Beursbedrag

Je krijgt:

 • een maandtoelage van 2.600.000 Indonesische roepia
 • eenmalig 2.000.000 IDR voor boeken
 • eenmalig 2.600.000 IDR settlement allowance
 • een tegemoetkoming in de internationale reiskosten.

De tegemoetkoming in de internationale reiskosten wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Het ministerie stelt daar jaarlijks een bedrag voor vast. Dat wordt verdeeld over het aantal bursalen dat ervoor in aanmerking komt. Dien na afloop van je beursperiode een verklaring in van het buitenlandse studieverblijf. Dat heet ook wel een declaration of attendance. Daarna maakt Nuffic de tegemoetkoming over.

Gedragscode integriteit

Nuffic of programma's die Nuffic beheert mogen niet betrokken worden bij activiteiten waarbij sprake is van onacceptabel gedrag. Het kan gaan om interpersoonlijke of financiële schendingen of machtsmisbruik. Om onacceptabel gedrag tegen te gaan heeft Nuffic een Code of Conduct integriteit. Aanvullend hierop worden activiteiten waarbij sprake is van de volgende situaties/gedrag als onacceptabel gezien:

 • faillissements-, insolventie- of liquidatieprocedures;
 • niet nakomen van verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen;
 • witwassen van geld of terrorisme financiering;
 • terroristische misdrijven of misdrijven die verband houden met terroristische activiteiten;
 • onregelmatigheden;
 • het oprichten van een lege vennootschap;
 • een lege vennootschap zijn.

Van degenen die een beurs/subsidie ontvangen via een programma dat door Nuffic beheerd wordt, wordt verwacht dat ze deze gedragscode onderschrijven en na leven.

Lees onze gedragscode (in het Engels).

Aanvragen

Ga naar de website van de beursaanbieder voor meer informatie en aanvragen.