Over de beurs

Wat ga je doen?
Master
Overig
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Studierichting
Landen
Beursbedrag
Afhankelijk van je situatie
Deadline
Deadline: jaarlijks op 30 september
Duur
1 tot 8 maanden

De Israëlische overheid biedt studiebeurzen aan voor het volgen van zomertaalcursussen (Ulpan) en voor masteropleidingen, Ph.D, postdoctoraat of onderzoek (maximaal 1 academisch jaar).

Voorwaarden

 • Je hebt bij aanvang van de studie in Israël minstens een BA- of BSc-graad behaald met goede studieresultaten.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • Je bent niet ouder zijn dan 35 jaar (aan het begin van het academisch jaar).
 • Je voldoet aan de academische toelatingseisen van de Israëlische universiteit waar je de beurs voor aanvraagt.
 • Je beheerst de Engelse of Hebreeuwse taal en kunt dit aantonen.
 • De hogeronderwijsinstelling waar je de masteropleiding wilt volgen of waar je onderzoek wilt doen is erkend door de Israëlische overheid.
 • De kortlopende zomerbeurzen (van ongeveer een maand) zijn alleen bestemd voor de ULPAN taalcursussen aan de University of Haifa.

Beursbedrag

De vergoedingen staan op de website van het Israëlische ministerie van Buitenlandse zaken. Deze zijn ongeveer als volgt:

 • maandelijkse vergoeding van kosten voor levensonderhoud (3 weken voor zomerbeurzen);
 • dekking van het collegegeld van maximaal 50% (in bepaalde gevallen wordt het collegegeld niet gedekt.);
 • basisverzekering voor ziektekosten;
 • huisvesting voor zomerbeurzen.

Het Nederlandse ministerie van OCW geeft daarnaast een bijdrage aan de internationale reiskosten als je in het kader van het Culturele Verdragen programma in Israël gaat studeren (masteropleiding) of onderzoek gaat doen. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Je komt hiervoor in aanmerking als je aan de gehele opleiding hebt deelgenomen of 1 academisch jaar onderzoek hebt gedaan. Hiervoor moet je na afloop een korte verklaring (declaration of attendance) als bewijs aanleveren.

Aanvragen

Op dit moment is het nog niet duidelijk of er beurzen beschikbaar zijn voor de aanvraagronde in 2021 (start 2022). Zodra meer bekend is zullen we dat hier publiceren. De informatie onder is daarom de voorlopige informatie over het aanvragen van een beurs van de Israëlische overheid.

Je vraagt een beurs aan in 2 stappen.

Stap 1

Dien in drievoud een papieren beursaanvraag in bij Nuffic. Op de website van het Israëlische ministerie staat welke documenten je moet aanleveren. Hier kun je ook de benodigde formulieren downloaden. We adviseren je de informatie op deze website goed te lezen. Meestal moet je de volgende documenten aanleveren:

 • ingevuld aanvraagformulier;
 • gedetailleerde brief waarin je het vakgebied beschrijft dat je in Israël wilt studeren, met vermelding van de universiteit waar je de opleiding wilt volgen of waar je onderzoek wilt doen;
 • curriculum vitae;
 • kopieën van brieven die zijn uitgewisseld met Israëlische universiteiten, of in het geval van een onderzoek of postdoctoraal de relevante Israëlische promotor. Dit is niet nodig als je een Ulpan zomerbeurs aanvraagt;
 • officiële originele academische documenten (of notariële kopieën) van alle relevante studies en testscores, diploma's die de voltooiing van een academische graad bevestigen, inclusief een kopie van behaalde cijfers;
 • ten minste 2 aanbevelingsbrieven van docenten of professoren van wie je les hebt gehad;
 • 3 foto's;
 • certificaat van gezondheid.

Alle documenten moeten in het Engels zijn. Lees ook de instructies voor het invullen van het aanvraagformulier.

Stap 2

Registreer je online bij Nuffic (mogelijk in juli als er beurzen beschikbaar zijn).

Deadline

De sluitingsdatum is jaarlijks op 30 september. Dan moet je aanmelding digitaal én per post ontvangen zijn door Nuffic. De studie of het onderzoek start tussen juni en december in het jaar volgend op de deadline. Zorg ervoor dat je papieren aanvraag compleet is en dat je deze op tijd indient. Als niet, dan kan je aanvraag direct worden afgewezen.

Na het indienen van je aanvraag

Nuffic controleert of je aanvraag en documenten controleren en compleet zijn. Als alles in orde is, dan stuurt Nuffic je aanvraag door naar de Israëlische ambassade. Als je aanvraag voldoet aan alle voorwaarden word je uitgenodigd voor een selectiegesprek. De Israëlische overheid of ambassade besluit uiteindelijk wie geselecteerd wordt voor een beurs. Nuffic heeft hier geen invloed op.

Meer informatie

Voor vragen kun je mailen naar cv@nuffic.nl.