Over de beurs

Beursbedrag
Afhankelijk van je situatie
Deadline
Deadline: jaarlijks op 30 december
Wat ga je doen?
Master
Overig
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Studierichting
Landen
Duur
1 tot 8 maanden

De Israëlische overheid biedt studiebeurzen aan voor het volgen van zomertaalcursussen (Ulpan) en voor masteropleidingen, Ph.D, postdoctoraat of onderzoek (maximaal 1 academisch jaar).

Let op: in 2023 was er geen aanvraagronde. Houd de website van de beursaanbieder in de gaten (in het Engels) voor nieuws over een nieuwe aanvraagronde in 2024.

Voorwaarden

 • Je hebt bij aanvang van de studie in Israël minstens een BA- of BSc-graad behaald met goede studieresultaten.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit.
 • Je bent niet ouder zijn dan 35 jaar (aan het begin van het academisch jaar).
 • Je voldoet aan de academische toelatingseisen van de Israëlische universiteit waar je de beurs voor aanvraagt.
 • Je beheerst de Engelse of Hebreeuwse taal en kunt dit aantonen.
 • De hogeronderwijsinstelling waar je de masteropleiding wilt volgen of waar je onderzoek wilt doen is erkend door de Israëlische overheid.
 • De kortlopende zomerbeurzen (van ongeveer een maand) zijn alleen bestemd voor de Ulpan taalcursussen aan de University of Haifa.

Beursbedrag

De vergoedingen staan op de website van het Israëlische ministerie van Buitenlandse zaken (in het Engels). Deze zijn ongeveer als volgt:

 • maandelijkse vergoeding van kosten voor levensonderhoud (3 weken voor zomerbeurzen);
 • dekking van het collegegeld van maximaal 50% met een maximum van $ 6.000 (in bepaalde gevallen wordt het collegegeld niet gedekt.);
 • basisverzekering voor ziektekosten;
 • huisvesting voor zomerbeurzen.

Het Nederlandse ministerie van OCW geeft daarnaast een bijdrage aan de internationale reiskosten als je in het kader van het Culturele Verdragen programma in Israël gaat studeren (masteropleiding) of onderzoek gaat doen. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Je komt hiervoor in aanmerking als je aan de gehele opleiding hebt deelgenomen of 1 academisch jaar onderzoek hebt gedaan. Hiervoor moet je na afloop een korte verklaring (declaration of attendance) als bewijs aanleveren.

Gedragscode integriteit

Nuffic of programma's die Nuffic beheert mogen niet betrokken worden bij activiteiten waarbij sprake is van onacceptabel gedrag. Het kan gaan om interpersoonlijke of financiële schendingen of machtsmisbruik. Om onacceptabel gedrag tegen te gaan heeft Nuffic een Code of Conduct integriteit. Aanvullend hierop worden activiteiten waarbij sprake is van de volgende situaties/gedrag als onacceptabel gezien:

 • faillissements-, insolventie- of liquidatieprocedures;
 • niet nakomen van verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen;
 • witwassen van geld of terrorisme financiering;
 • terroristische misdrijven of misdrijven die verband houden met terroristische activiteiten;
 • onregelmatigheden;
 • het oprichten van een lege vennootschap;
 • een lege vennootschap zijn.

Van degenen die een beurs/subsidie ontvangen via een programma dat door Nuffic beheerd wordt, wordt verwacht dat ze deze gedragscode onderschrijven en na leven.

Lees onze gedragscode (in het Engels).

Aanvragen

Let op: in 2023 was er geen aanvraagronde. Houd de website van de beursaanbieder (in het Engels) in de gaten voor nieuws over een nieuwe aanvraagronde in 2024.

Stap 1

Ga naar de website van de beursaanbieder en dien je digitale aanvraag in.

Stap 2

Naast het indienen van een digitale aanvraag bij het Israëlische ministerie, dien je ook in drievoud een papieren beursaanvraag in bij Nuffic. Op de website van de beursaanbieder staat welke documenten je moet aanleveren. Hier kun je ook de benodigde formulieren downloaden. Lees de instructies goed door. Meestal moet je in ieder geval de volgende documenten aanleveren:

 • ingevuld aanvraagformulier;
 • gedetailleerde brief waarin je het vakgebied beschrijft dat je in Israël wilt studeren, met vermelding van de universiteit waar je de opleiding wilt volgen of waar je onderzoek wilt doen;
 • curriculum vitae;
 • kopieën van brieven die zijn uitgewisseld met Israëlische universiteiten, of in het geval van een onderzoek of postdoctoraal de relevante Israëlische promotor. Dit is niet nodig als je een Ulpan zomerbeurs aanvraagt;
 • officiële originele academische documenten (of notariële kopieën) van alle relevante studies en testscores, diploma's die de voltooiing van een academische graad bevestigen, inclusief een kopie van behaalde cijfers;
 • ten minste 2 aanbevelingsbrieven van docenten of professoren van wie je les hebt gehad;
 • 3 foto's;
 • certificaat van gezondheid.

Alle documenten moeten in het Engels zijn.

Stap 3

Stuur je papieren aanvraag naar Nuffic:

Nuffic - Global
T.a.v. Cultureel Verdragbeurzen
Postbus 29777
2502 LT Den Haag

De sluitingsdatum is jaarlijks op 30 december. Dan moet je aanmelding digitaal bij het ministerie én per post ontvangen zijn door Nuffic. Zorg ervoor dat je papieren aanvraag compleet is en dat je deze op tijd indient. Anders kan je aanvraag direct worden afgewezen.

De studie of het onderzoek start tussen juni en december in het jaar volgend op de deadline.

Na het indienen van je aanvraag

Nuffic controleert of je aanvraag en documenten compleet zijn. Als alles in orde is, dan stuurt Nuffic je aanvraag door naar de Israëlische ambassade. Als je aanvraag voldoet aan alle voorwaarden word je uitgenodigd voor een selectiegesprek. De Israëlische overheid of ambassade besluit uiteindelijk wie geselecteerd wordt voor een beurs. Nuffic heeft hier geen invloed op.

Meer informatie

Bij vragen kun je mailen naar cv@nuffic.nl.