Over de beurs

Beursbedrag
zie verder
Deadline
Deadline: 29 maart 2024
Wat ga je doen?
Master
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Universitair
Studierichting
Landen
Duur
12 - 24 maanden

Voorwaarden

Je komt in aanmerking als je:

 • de nationaliteit van een van de 26 lidstaten van de EU hebt. Studenten met de Franse nationaliteit of een dubbele nationaliteit zijn uitgesloten.
 • tussen 18 en 26 jaar bent bij aanvang van de master.
 • bent toegelaten tot een master aan een Franse hogeronderwijsinstelling voor het studiejaar 2024-2025.
 • niet in het bezit bent van of al studeert voor een Frans hoger onderwijs diploma aan een Franse hogeronderwijsinstelling.
 • geen beurs van Erasmus+, het AUF of een ander Frans Ministerie ontvangt.

Beursbedrag

De beurs bestaat uit:

 • Een halfjaarlijkse toelage van € 6.850.
 • Een eenmalige uitkering van € 1.700.
 • Vrijstelling van inschrijvingsgeld.
 • Hulp bij het vinden van huisvesting in CROUS-universiteitsresidenties (de huur blijft de verantwoordelijkheid van de bursaal).
 • Aansluiting bij een verzekeringsstelsel gedurende de eerste 3 maanden na aankomst in Frankrijk (in afwachting van aansluiting bij het algemene socialezekerheidsstelsel) voor niet-houders van een Europese ziekteverzekeringskaart.
 • Aansluiting bij een aanvullend ziekenfonds.
 • Vrijstelling van de CVEC - Student Life and Campus Contribution.

Aanvragen

Ga voor meer informatie en het aanvraagformulier naar de website van de beursaanbieder

Het aanvraagformulier dien je samen met een aantal andere documenten in bij de Franse ambassade in Nederland: fee.pays-bas@campusfrance.org.