Over de beurs

Beursbedrag
€ 1.717 per maand
Deadline
Deadline: jaarlijks 31 januari
Wat ga je doen?
Overig
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Universitair
Studierichting
Landen
Duur
3 jaar

Read this information in English

EUI Application round 2024 (71.78 kB)

Voorwaarden

De belangrijkste criteria voor toelating tot het doctoraal programma zijn:

 • Je hebt met goed gevolg een universitair doctoraal diploma of master behaald.
 • Je hebt aantoonbare goede beheersing van het Engels (IELTS, TOEFL of Cambridge op C1-niveau) en in sommige gevallen van één van de andere officiële talen van het instituut (Italiaans, Spaans, Portugees, Duits of Frans).
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of je voldoet op het moment van de aanvraag aan de regels voor het ontvangen van Nederlandse studiefinanciering. Kijk op de website van DUO voor meer informatie.
 • Het onderzoek dat je wilt gaan doen, moet passen in het onderzoeksplan van één van de faculteiten van het EUI.
 • Ga voor alle criteria naar de website van het EUI.

Word je toegelaten tot het doctoraal programma, dan word je tevens geselecteerd voor de bijbehorende onderzoeksbeurs. Dit is een beurs als tegemoetkoming in de kosten voor jaar 1 t/m 3 van het doctoraal programma en wordt gefinancierd door het Nederlandse ministerie van OCW en beheerd door Nuffic.

Als je wordt toegelaten tot het vierde jaar, dan ontvang je een beurs van het EUI.

Lees hier de verplichtingen en voorwaarden die op de beurs voor jaar 1 t/m 3 van toepassing zijn:

Obligations for scholarship holders (84.53 kB)

Je kunt contact opnemen met het EUI voor de voorwaarden die betrekking hebben op jaar 4.

Gedragscode integriteit

Nuffic of programma's die Nuffic beheert mogen niet betrokken worden bij activiteiten waarbij sprake is van onacceptabel gedrag. Het kan gaan om interpersoonlijke of financiële schendingen of machtsmisbruik. Om onacceptabel gedrag tegen te gaan heeft Nuffic een Code of Conduct integriteit. Aanvullend hierop worden activiteiten waarbij sprake is van de volgende situaties/gedrag als onacceptabel gezien:

 • faillissements-, insolventie- of liquidatieprocedures;
 • niet nakomen van verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale zekerheidsbijdragen;
 • witwassen van geld of terrorismefinanciering;
 • terroristische misdrijven of misdrijven die verband houden met terroristische activiteiten;
 • onregelmatigheden;
 • het oprichten van een lege vennootschap;
 • een lege vennootschap zijn.

Van degenen die een beurs/subsidie ontvangen via een programma dat door Nuffic beheerd wordt, wordt verwacht dat ze deze gedragscode onderschrijven en na leven.

Lees onze gedragscode (in het Engels).

Beursbedrag

 • Maandelijkse toelage van € 1.717 gedurende drie jaar.
 • Maandelijkse bijdrage aan een ziektekostenverzekering.
 • Jaarlijkse reiskostenvergoeding (bijdrage aan de reiskosten).
 • Je betaalt geen collegegeld.
 • Je partner en kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor een vergoeding. Zie de bovengenoemde "obligations for scholarship holders" voor meer informatie.

Aanvragen

De aanvraag voor toelating tot het EUI-doctoraatsprogramma is tegelijkertijd de aanvraag voor de onderzoeksbeurs. Je moet je aanvraag (voor het doctoraatsprogramma) en alle vereiste documenten indienen via een online aanvraagformulier van EUI.

Ga naar de website van het Europees Universitair Instituut voor alle benodigde informatie en voor het online aanvraagformulier.

 • Je vraagt deze beurs aan uiterlijk 31 januari voor de start in het daaropvolgende academisch jaar.
 • Heb je vragen over het EUI-beurzenprogramma? Bekijk de FAQ's van het EUI of stuur een mail naar eui@nuffic.nl.

Na aanmelding

Na de deadline wordt gecontroleerd of de aanmeldingen compleet zijn en of ze aan de voorwaarden voor de studiebeurs voldoen. In maart wordt je geïnformeerd of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Naar verwachting zal in mei het resultaat van de aanmelding tot toelating definitief zijn. Het EUI informeert Nuffic welke kandidaten zijn toegelaten.