Over de beurs

Beursbedrag
Max € 7.500 per jaar
Deadline
Deadline: 3 maanden voor vertrek
Wat ga je doen?
Uitwisseling of minor
Stage
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Mbo
Studierichting
Landen
Duur
Minimaal 3 maanden

Voorwaarden

 • Je volgt een universitaire studie, je studeert aan een hogeschool of MBO.
 • Je hebt de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit.
 • Je bent niet jonger dan 15 en niet ouder dan 29.
 • Je bent een talentvolle student met een cijfergemiddelde van tenminste een 7.
 • Het gaat om een stage/onderzoek/studie-uitwisseling die in het verlengde ligt van je opleiding en een belangrijke meerwaarde oplevert.
 • Je stage/studie-uitwisseling duurt minimaal drie maanden.
 • Er is goede begeleiding zowel vanuit Nederland als in het buitenland.
 • Je kunt je stage of studie-uitwisseling niet meer zelfstandig of met hulp van je ouders bekostigen (de hoogte van het inkomen van je ouders wordt meegewogen).
 • Je hebt een aantoonbaar tekort in je begroting, ondanks inzet van alle financieringsmogelijkheden, inclusief maximale lening, collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet via DUO.
 • Je begroting is voor maximaal één studiejaar of een deel ervan (N.B.: je kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen).
 • Dien je aanvraag minimaal 3 maanden voor aanvang van je stage, onderzoek of uitwisseling in het buitenland in.

Beursbedrag

De Fundatie kent 3 vormen van ondersteuning met een maximum van € 7.500 per studiejaar:

 • studiebeurs (gift)
 • renteloze lening (terugbetalen binnen 2 jaar na afstuderen/promotie)
 • combinatie van studiebeurs en renteloze lening

Het bestuur neemt altijd het besluit over de vorm van ondersteuning en de hoogte van het bedrag.

Aanvragen

Aanvragen via een digitaal aanvraagformulier. Ga naar de website van de beursaanbieder voor meer informatie over de aanvraagprocedure.