Over de beurs

Beursbedrag
€ 500 tot € 7.500 per studiejaar
Deadline
Deadline: 4 maanden voor vertrek
Wat ga je doen?
Bachelor
Master
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Universitair
Studierichting
Landen
Duur
Duur van de opleiding

Voorwaarden

 • Je volgt een universitaire studie, studie aan een hogeschool of bent net klaar met het voortgezet onderwijs op vwo-niveau.
 • Je hebt de Nederlandse of Surinaamse nationaliteit.
 • Je bent niet jonger dan 15 en niet ouder dan 29.
 • Je bent een talentvolle student met een cijfergemiddelde van tenminste een 7,5.
 • Je wilt een studie volgen die niet in Nederland beschikbaar is of niet van dezelfde kwaliteit is als de vergelijkbare studie in het buitenland.
 • Het is je 1e studie of het ligt in het verlengde van je 1e studie (een 1e studie is ook een vervolgstudie op een hoger onderwijsniveau in hetzelfde vakgebied). Alleen als je 2e studie een kunstenstudie is, wordt een uitzondering gemaakt op de 1e studie-regel.
 • Je kunt je studie niet meer zelfstandig of met hulp van je ouders bekostigen (de hoogte van het inkomen van je ouders wordt meegewogen).
 • Je hebt een aantoonbaar tekort in je begroting, ondanks inzet van alle financieringsmogelijkheden, inclusief maximale lening, collegegeldkrediet en levenlanglerenkrediet via DUO.
 • Je begroting is voor maximaal één studiejaar of een deel ervan (let op: je kunt niet met terugwerkende kracht aanvragen).

Beursbedrag

De Fundatie kent 3 vormen van ondersteuning met een maximum van € 7.500 per studiejaar:

 • studiebeurs (gift);
 • renteloze lening (terugbetalen binnen 2 jaar na afstuderen/promotie);
 • combinatie van studiebeurs en renteloze lening.

Het bestuur neemt altijd het besluit over de vorm van ondersteuning en de hoogte van het bedrag.

Aanvragen

Je vraagt de beurs aan via een digitaal aanvraagformulier. Ga naar de website van de beursaanbieder voor meer informatie over de aanvraagprocedure.