Over de beurs

Beursbedrag
€ 400 per maand
Deadline
Deadline: 4 maanden voor vertrek
Wat ga je doen?
Overig
Opleidingsniveau
Universitair
Studierichting
Landen
Duur
max. 3 maanden

Voorwaarden

Studenten, afgestudeerden, promovendi en gepromoveerden van de volgende Nederlandse universiteiten komen in aanmerking:

 • Universiteit Leiden
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Universiteit van Amsterdam
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Universiteit Utrecht
 • Vrije Universiteit Amsterdam

Als je al betaald wordt voor onderzoek, of als je de beurs minder dan 5 jaar geleden al hebt ontvangen, kom je in principe niet in aanmerking.

Het onderzoek waarvoor je de beurs aanvraagt moet betrekking hebben op Griekenland. Het verblijf aan het instituut moet een duidelijke meerwaarde hebben voor het onderzoek. Bij de beoordeling wordt de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel (probleemstelling en werkplan) en zo nodig je studieresultaten getoetst.

Er zijn 2 soorten beurzen:

 • De NIA Studiebeurs voor (recent afgestudeerde) masterstudenten en recent afgestudeerde BA/BSc-studenten die op het moment van aanvraag hun bachelordiploma al hebben. Ook al langer geleden afgestudeerden die hun wetenschappelijke activiteit een nieuwe impuls willen geven, kunnen deze beurs aanvragen.
 • De VVNIA-Goekoopbeurs voor research masterstudenten, promovendi en post-docs zonder vaste aanstelling. De VVNIA (Vereniging van Vrienden van het NIA) stelt jaarlijks 1 tot 2 beurzen ter beschikking voor onderzoek op het gebied van de Griekse oudheid (archeologie, epigrafie, oude geschiedenis en filologie, of een combinatie van deze vakgebieden). Ontvangers van de beurs worden geacht lid van de VVNIA te zijn of te worden. Meer informatie over de VVNIA, lidmaatschap en de naamgeving van de beurs is te vinden op de website van de VVNIA.

Beursbedrag

Voor de studiebeurs:

 • gratis verblijf in een gastenkamer van het NIA;
 • een maandelijkse toelage van € 400;
 • een tegemoetkoming in de reiskosten van maximaal € 200.

Aanvragen

 • De beurs kan doorlopend worden aangevraagd, maar uiterlijk 4 maanden voor de gewenste ingang van de beurs. Aanvragen worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Adviesraad.
 • Ga naar de website van de beursaanbieder voor meer informatie over de aanvraagprocedure.