Over de beurs

Beursbedrag
varieert
Deadline
Deadline: varieert
Wat ga je doen?
Master
Overig
Opleidingsniveau
Universitair
Studierichting
Landen
Duur
varieert

Voorwaarden

Studenten, afgestudeerden, promovendi en gepromoveerden van UvA, VU, Leiden, Utrecht, Groningen en Radboud komen in aanmerking voor deze beurzen. Als je al betaald wordt voor onderzoek, of als je de beurs die je wilt aanvragen minder dan vijf jaar geleden al hebt genoten (met uitzondering van de verblijfskostenbeurs), kom je in principe niet in aanmerking voor deze beurzen.

Het onderzoek waarvoor de beurs wordt aangevraagd moet betrekking hebben op Griekenland. Het verblijf aan het instituut moet een duidelijke meerwaarde hebben voor het onderzoek. Bij de beoordeling wordt de kwaliteit van het onderzoeksvoorstel (probleemstelling en werkplan) en zo nodig je studieresultaten getoetst.

Beursbedrag

 • Het stipendium voor promovendi en recent gepromoveerden
  Jaarlijks zijn stipendia beschikbaar voor promovendi en jonge onderzoekers. Het onderzoek moet resulteren in een wetenschappelijke publicatie of in (een deel van) een dissertatie of boek. Ook is het mogelijk een stipendium aan te vragen voor de afronding van een proefschrift. Het stipendium biedt gratis verblijf in een gastenkamer van het NIA, een maandelijkse toelage van € 700 en een tegemoetkoming in de reiskosten van maximaal 200 Euro. De maximale duur is drie maanden.
 • Studiebeurs voor masterstudenten en recent afgestudeerden
  Jaarlijks zijn meerdere studiebeurzen beschikbaar voor masterstudenten en recent afgestudeerden. Ook reeds langer geleden afgestudeerden die hun wetenschappelijke activiteit een nieuwe impuls willen geven kunnen deze beurs aanvragen.
  De studiebeurs biedt gratis verblijf in een gastenkamer van het NIA, een maandelijkse toelage van € 400 en een tegemoetkoming in de reiskosten van maximaal € 200. De maximale duur is drie maanden.
 • De VVNIA-Goekoopbeurs voor researchmaster-studenten, promovendi en post-docs zonder vaste aanstelling.
  De VVNIA (Vereniging van Vrienden van het NIA) stelt jaarlijks één à twee beurzen ter beschikking voor onderzoek op het gebied van de Griekse oudheid (archeologie, epigrafie, oude geschiedenis en filologie, of een combinatie van deze vakgebieden). De beurs biedt een gratis verblijf in een van de gastenkamers van het NIA, een maandelijkse toelage van € 400 en een tegemoetkoming in de reiskosten van maximaal € 200. De maximale duur is drie maanden. Ontvangers van de beurs worden geacht lid van de VVNIA te zijn of te worden. Meer informatie over de VVNIA, lidmaatschap en de naamgeving van de beurs is te vinden op de website van de VVNIA.
 • Verblijfskostenbeurs voor studenten, recent afgestudeerden, promovendi, recent gepromoveerden.
  Deze beurs voorziet in een korting van € 4 op de kamerprijs (tot een maximum van € 200).

Aanvragen

 • De verblijfskostenbeurs kan op elk moment worden aangevraagd, maar ten laatste 2 maanden voor gewenste aanvang van de beurs. Als de maanden augustus of december in de genoemde periode voor aanvang van de aanvraag van de verblijfskostenbeurs vallen moet de aanvraag ten laatste 3 maanden voor de gewenste aanvang worden ingediend. De directeur van het NIA beoordeelt deze aanvragen.
 • Stipendium, studiebeurs en VVNIA-Goekoopbeurs kunnen ook doorlopend worden aangevraagd, maar ten laatste 4 maanden voor de gewenste ingangsdatum, en worden beoordeeld door de Wetenschappelijke Adviesraad.
 • Ga naar de website van de beursaanbieder voor meer informatie over de aanvraagprocedure.