Over de beurs

Beursbedrag
Afhankelijk van je situatie
Deadline
Deadline: 2x per jaar
Wat ga je doen?
Stage
Overig
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Studierichting
Landen
Duur
2 tot 6 maanden

Voorwaarden

  • aanvrager studeert aan een Nederlandse universiteit;
  • wil een buitenlands stage of onderzoeksopdrachten uitvoeren op het terrein van het fundamentele of toegepaste kankeronderzoek
  • en geeft blijk van een bijzondere aanleg en motivatie voor het kankeronderzoek.

Bij voorkeur dient het om een verblijf te gaan van tenminste enkele maanden aan een gerenommeerd kanker instituut, om een duidelijk afgekaderde (deel)onderzoeksvraag te beantwoorden.
Masterstudenten met reeds enige onderzoekservaring in de Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen en studerend aan een Nederlandse universiteit of onderzoeksinstituut kunnen indienen.

Beursbedrag

Maximaal € 2.100 (binnen Europa) en € 3.600 (buiten Europa) per aanvraag:

€ 350 per maand in Europa en € 600 per maand buiten Europa, minimaal 2 en maximaal 6 maanden. Vergoeding vooraf. Na afloop dient een kort verslag (A4-tje) met een samenvatting van het onderzoek, aangevuld met enkele persoonlijke ervaringen overlegd te worden, bij voorkeur publiceerbaar op de website ter inspiratie voor anderen.

Aanvragen

  • ca. 10 aanvragen per academisch jaar.
  • Sluitingsdata: Per academisch jaar zijn er 2 ronden. Voor de 1e ronde dient de aanvraag voor 1 oktober 17.00 uur binnen te zijn en voor de 2e ronde voor 1 april 17.00 uur.
  • Randvoorwaarde: Aanvang reis na sluitingsdatum en uiterlijk binnen 1 jaar vertrek. Uitsluitsel: Binnen 2 maanden na sluitingsdatum.
  • Ga naar de website van de beursaanbieder voor meer informatie over de aanvraagprocedure.