Over de beurs

Beursbedrag
Minimaal € 500 tot maximaal € 12.000
Deadline
Deadline: verschillende sluitingsdata
Wat ga je doen?
Overig
Opleidingsniveau
Hbo of universitair
Studierichting
Landen
Duur
Maximaal 1 jaar

Voorwaarden

Eisen kandidaat:

  • Wetenschappelijke opleiding;
  • Steun wordt verleend aan jonge al of nog niet gepromoveerde onderzoekers tot en met 29 jaar die in Nederland lopend medisch onderzoek (bijvoorbeeld promotieonderzoek) doen.

Nadrukkelijk komen NIET voor ondersteuning in aanmerking:

  • Congresbezoek;
  • Stages in het kader van een opleiding (onderzoeksstages van studenten, specialisering);
  • Drukkosten van een proefschrift of andere publicatiekosten;
  • Grote apparatuur en anderszins kosten die gerekend worden tot de structurele en/of reguliere onderzoekskosten ten laste van een vakgroep, instelling of subsidiegever;
  • Kosten die worden gemaakt om de reguliere benchfee voor promotieonderzoek te dekken.

Beursbedrag

Minimaal € 500 tot maximaal € 12.000.

Aanvragen

  • Deadline: jaarlijks op 15 september .
  • Voor bedragen tot € 1.600 kan tussentijds een aanvraag worden ingediend.
  • Ga naar de website van de beursaanbieder voor meer informatie over de aanvraagprocedure.