Campus Scholarship Program

Bedoeld voor: Student
Om dit te doen: Studie
Op het gebied van: Economie: bedrijfskunde en beheerswetenschappen, Gedrag en Maatschappij: sociale wetenschappen, communicatie en informatiewetenschappen, geologie, Gezondheid: medische wetenschappen, Natuurwetenschap, wiskunde en informatica, Talen en filologie, kunst en vormgeving, geesteswetenschappen, Technische wetenschappen en technologie, architectuur, stedenbouw, ruimtelijke ordening
Land: Verenigde Staten

Omschrijving beurs

Havo en vwo scholieren die na het eindexamen een jaar aan een geaccrediteerde Amerikaanse universiteit willen studeren kunnen zich aanmelden voor het Campus Scholarship Program. Ervaren medewerkers van de Fulbright Commission begeleiden scholieren en hun ouder(s) gedurende het gehele traject: van de aanmelding, de selectie van passende universiteiten en het verkrijgen van studiebeurzen tot voorbereidende bijeenkomsten. Voor geselecteerde scholieren is plaatsing gegarandeerd.

Eisen kandidaat

Er zijn een aantal voorwaarden en selectiecriteria opgesteld om tot CSP te kunnen worden toegelaten. Nadat je aanmelding compleet is, nodigen wij je uit voor een selectiegesprek om nader kennis te maken. De selectiecommissie kijkt onder meer naar je motivatie en verwachtingen, je hobby’s en interesses, je cijfers en de feedback van je referenten.

Er zijn een aantal voorwaarden opgesteld om tot CSP te worden toegelaten: 

  • Je staat eind 5 vwo voor je gezamenlijke eindexamenvakken minimaal een 6,5 gemiddeld; doe je havo, dan vragen we dat je eind 4 havo een 7,5 gemiddeld staat. 

  • Je maakt de TOEFL toets en daarnaast de SAT of de ACT. Maak de toets bij voorkeur voordat je je aanmeldt. We vragen om een minimumscore van 85 om je goede plaatsingsmogelijkheden te bieden. Je kunt de TOEFL eventueel meerdere keren afleggen. Daarnaast maak je ook één van de twee Amerikaanse kennistesten: de SAT of de ACT. 
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit. Woon je buiten Nederland? Dan kun je onder bepaalde voorwaarden meedoen. 
  • Je moet de eigen bijdrage kunnen betalen. Die komt, na aftrek van de beurs, neer op een bedrag tussen de
    $20.000 en $40.000. Kandidaten geven zelf aan welk budget zij beschikbaar hebben en de Fulbright Commission vindt plaatsingsmogelijkheden binnen het budget.

  • Je bent in eerste instantie van plan niet langer dan een jaar in Amerika te studeren.
 

Beursinformatie

Hoogte/aard van de beurs:

De universiteit verstrekt de student een studiebeurs. Voor het studiejaar 2020-2021 was de gemiddelde studiebeurs $20.000, waarbij de hoogst toegekende beurs maar liefst $44.000 bedroeg.

Duur van de beurs:

1 jaar

Sluitingsdatum:

Voor de start in het studiejaar 2021 zijn er drie aanmeldingsdeadlines:

10 september 2020, 30 oktober 2020 en 11 januari 2021

Beursverstrekker:

Fulbright Commission

Aanvraagprocedure:

Scholieren kunnen een aanmelding indienen via onze website waar alle in te leveren formulieren zijn te downloaden:  https://fulbright.nl/deadlines-en-aanmelden/ 

Overige informatie:

https://www.fulbright.nl/csp


Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Laatste wijziging: 09-07-2020 10:49