Studie- en onderzoeksbeurs in Zwitserland

Er is een multilateraal aanbod van beurzen voor (promotie-)onderzoek en postdoctoraal onderwijs. Daarnaast zijn er alleen studiebeurzen beschikbaar voor masterstudies in artistieke richtingen.

Let op

De voorwaarden om een beurs te krijgen kunnen ieder jaar veranderen. De aanvangs- en sluitingsdata ook. Zodra deze gegevens formeel bekend zijn publiceren wij die hier.

 

Dit zijn de mogelijkheden:

 • full-time PhD-traject (maximaal 3 jaar);
 • onderzoek (6 tot 12 maanden);
 • postdoctoraal onderzoek (6 tot 12 maanden).
 • masterstudie in artistieke richtingen (12 tot 21 maanden).

Start studie

1 september 2019

Beursbedrag

Afhankelijk van het type beurs 1.920 Zwitserse frank per maand voor de studie- en onderzoeksbeurs en 3.500 Zwitserse frank per maand voor een postdoctorale beurs. Er is vaak vrijstelling van het collegegeld.

Voorwaarden

 • Kandidaten ouder dan 35 jaar (behalve postdocs) afgestudeerd zijn uitgesloten.
 • De beurs is niet bestemd voor kandidaten die bij aanvraag al een jaar of langer in Zwitserland zijn.
 • Alleen voor deelnemende universiteiten en onderzoeksinstituten.
 • Afhankelijk van het taalgebied waar men wil gaan studeren, is een goede kennis van het Frans, Duits of Italiaans vereist.
 • Daarnaast moeten de kandidaten goed de Engelse taal beheersen.
 • Kandidaten dienen zelf een aanvraag in te dienen voor toelating bij de universiteit of  het onderzoeksinstituut. De beursaanvraag staat dus los van de inschrijving voor de studie.
 • Geselecteerde kandidaten kunnen gevraagd worden om ook een interview en taaltest af te leggen op de Zwitserse ambassade (Duits of Frans en soms ook Engels).

Aanvragen

Uiterlijk 30 november 2018 in drievoud bij Nuffic inleveren via het bureau buitenland van je instelling (indien nog verbonden aan de instelling). Gebruik geen nietjes en lever geen gebonden aanvragen in. Daarnaast moet je je digitaal aanmelden. Download de instructies voor de online aanmelding:

Instruction for registration of candidates(91 kB)

Voor je aanvraag zijn minimaal de volgende documenten vereist (voor de artistieke richting gelden aanvullende eisen):

 • digitaal ingevuld aanvraagformulier;
 • gewaarmerkte kopieën van tot nu toe behaalde hogeronderwijsdiploma’s en cijferlijsten;
 • vertaling van de cijferlijsten en diploma’s (indien niet in Engels, Duits, Frans of Italiaans);
 • 2 aanbevelingen van bij de studie betrokken hoogleraren of docenten (zie format);
 • gedetailleerd studie- of onderzoeksprogramma, inclusief tijdschema, van maximaal 5 pagina's; 
 • deugdelijke motivatie voor het land en het studie- of onderzoeksproject;
 • curriculum vitae, inclusief opsomming van publicaties;
 • welkomstbrief en kort cv van de supervisor;
 • gezondheidsverklaring (zie format);
 • 2 kopieën van je paspoort.

Alle stukken moeten in de officiële taal van het land of in het Engels zijn gesteld of vertaald. Wanneer de stukken in de landstaal zijn gesteld, moet één exemplaar in het Nederlands of Engels worden bijgevoegd. Niet volledige aanvragen kunnen leiden tot afwijzing van je aanvraag door de buitenlandse autoriteiten.

Sluitingsdatum

30 november 2018

Meer informatie

Informatie voor Nederlandse studenten (zip-bestand, 1 MB)

Aanvraagprocedure(518 kB)

Aanvraagformulier(428 kB)

Onderzoeksvoorstel(42 kB)

Referentiebrief(118 kB)

Gezondheidsverklaring (631 kB)

Informatie voor supervisors(629 kB)

Stel je vraag over deze beurs via .

Laatste wijziging: 21-03-2019 09:35