Zorgverzekering

Zorg dat je goed verzekerd bent als je naar het buitenland gaat voor studie of stage.

Als je in Nederland woont ben je over het algemeen verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) en heb je verplicht een zorgverzekering in Nederland. Studie, stage of een bijbaan in het buitenland kunnen gevolgen hebben voor je zorgverzekering.

Belangrijk

In alle situaties geldt: controleer altijd wat je moet regelen in jouw specifieke situatie op de website van de zorgverzekeringslijn.

Check ook altijd van tevoren bij je eigen zorgverzekeraar wat je precies moet regelen wanneer je tijdelijk naar het buitenland gaat. Laat bovendien je zorgverzekeraar weten dát je naar het buitenland gaat. Sommige verzekeraars hebben namelijk in de kleine lettertjes een meldingsplicht opgenomen.

Studeren in het buitenland

Als je naar het buitenland gaat om te studeren (zowel binnen de EU, als daarbuiten), dan moet je in Nederland verzekerd blijven. Het maakt daarbij niet uit of je wel of niet ingeschreven staat bij een Nederlandse gemeente. Je kan ook zorgtoeslag blijven ontvangen.

De situatie verandert wanneer je naast je studie in het buitenland ook een bijbaan in het buitenland hebt. Hierbij is het wel van belang in welk land je studeert en werkt.

Bijbaan in het buitenland

Heb je een bijbaan in een EU- of EER-land, een verdragsland of Zwitserland? Dan geldt over het algemeen dat je niet meer in Nederland verzekerd bent. Je moet dan in het buitenland een nieuwe verzekering afsluiten.

Heb je een bijbaan in een ander land dan een EU- of EER-land, een verdragsland of Zwitserland? En ga je korter dan 3 maanden bijverdienen? Dan blijf je over het algemeen wel verzekerd via de Nederlandse zorgverzekeringswet. Duurt je bijbaan langer dan 3 maanden? Dan ben je niet meer verzekerd via de Nederlandse zorgverzekeringswet en moet je je opnieuw verzekeren in het buitenland.

Stage in het buitenland

Stagelopen in het buitenland kan gevolgen hebben voor je zorgverzekering.Ga je stagelopen in een EU- of EER-land, een verdragsland of Zwitserland? Dan moet ter plaatse beoordeeld worden of je stage als arbeid wordt gezien. Oók als je geen loon of stagevergoeding ontvangt. Op de site van de SVB vind je een lijst van sociale zekerheidsinstanties in het buitenland waar je een verklaring daaromtrent kunt aanvragen.

Over het algemeen geldt: als je stage in het betreffende land niet als arbeid wordt gezien, dan blijf je gewoon in Nederland verzekerd. Als je stage in het betreffende land wel als arbeid wordt gezien, dan moet je ter plaatse een zorgverzekering afsluiten.

Ga je stagelopen in een ander land dan een EU- of EER-land, een verdragsland of Zwitserland? Dan is het afhankelijk van de hoogte van je loon of stagevergoeding en de duur van je stage of je in Nederland verzekerd blijft. Let op: ook kost en inwoning kan als vergoeding worden gezien.

EHIC

De European Health Insurance Card (EHIC) is een gratis pasje waarmee je in Europa aantoont dat je een zorgverzekering hebt. Je vraagt hem aan bij je Nederlandse zorgverzekeraar.

Ga goed voorbereid op reis en neem voor vertrek contact op met jouw zorgverzekering. Vraag in ieder geval:

  • Geeft mijn zorgverzekering dekking in het land waar ik heen ga?
  • Geeft mijn zorgverzekering de hele tijd dat ik weg ben dekking?
  • Wat moet ik doen om mijn buitenlandse medische kosten vergoed te krijgen?
Laatste wijziging: 16-10-2020 11:40