Studiefinanciering

Wat zijn de gevolgen van het leenstelsel voor het studeren in buitenland?

Sinds september 2015 is de studiefinanciering voor hbo- en universitaire studies een leenstelsel. Deze verandering heeft geen invloed op de voorwaarden voor studeren in het buitenland. Tijdens je studie of stage in het buitenland kun je in veel gevallen je studiefinanciering ontvangen of behouden. We hebben de belangrijkste voorwaarden en mogelijkheden hieronder op een rijtje gezet.

Tijdelijke studie of stage in het buitenland

Als je tijdelijk in het buitenland studeert of stage loopt en je studiefinanciering wilt behouden, moet je als voltijdstudent ingeschreven staan aan een Nederlandse universiteit of hogeschool. Daarnaast moet de studie of stage in het buitenland deel uitmaken van je Nederlandse opleiding.

Meer informatie vind je op de website van DUO. Daar lees je ook hoe je een vergoeding kunt aanvragen voor je OV-kaart gedurende je periode in het buitenland.

Volledige studie in het buitenland

Voor studiefinanciering voor een volledige studie in het buitenland gelden dezelfde eisen als voor studiefinanciering in Nederland, plus nog een aantal extra voorwaarden. Deze hebben met name met betrekking op het aantal jaren dat je vóór je buitenlandstudie in Nederland hebt gewoond (de zogenaamde drie-uit-zes-eis) en de kwaliteit van de opleiding die je wilt gaan volgen. Je vindt alle voorwaarden op de website van DUO.

Nuffic adviseert DUO over de kwaliteit en het niveau van buitenlandse hbo- en universitaire opleidingen. Dat advies zegt alleen iets over het recht op meeneembare studiefinanciering. Het zegt niets over de mogelijkheden voor diploma-erkenning in Nederland.

Voor het recht op meeneembare studiefinanciering heeft Nuffic voor DUO algemene waarderingscriteria opgesteld. Voor de populairste landen heeft Nuffic bovendien de betreffende onderwijssystemen beschreven. Aan de hand van deze beschrijving en de algemene waarderingscriteria kun je zelf alvast inschatten of een studie in dat land recht zal geven op studiefinanciering.

Je vindt de algemene waarderingscriteria en de beschrijvingen van de onderwijssystemen op de website van DUO
Heb je vragen over de meeneembare studiefinanciering?
Neem dan contact op met DUO.

Studiefinanciering aanvragen

Als je wilt weten of je voor een specifieke studie in een ander land studiefinanciering kunt krijgen, kun je bij DUO een aanvraag voor studiefinanciering voor die studie indienen.

Download het aanvraagformulier (213 kB)

DUO vraagt Nuffic vervolgens te beoordelen of de studie aan de voorwaarden voldoet. Het heeft geen zin om hiervoor zelf contact op te nemen met Nuffic.

Studiefinanciering meenemen

In sommige landen hoeft je als student geen collegegeld te betalen. Daardoor lijkt het alsof je niet in aanmerking komt voor de regeling meeneembare studiefinanciering. Maar daar kom je wel voor in aanmerking. Althans, je mag niet afgewezen worden voor de meeneembare studiefinanciering op grond van het feit dat je geen collegegeld betaalt. Wil je weten of je je studiefinanciering mag meenemen naar het buitenland? Ga dan naar de website van DUO voor voorwaarden, aanvullende informatie en manier van aanvragen.

Studiefinanciering van andere EU-landen

EU-lidstaten moeten buitenlandse EU-staatsburgers die permanent in het land wonen dezelfde studiefinancieringsmogelijkheden bieden als hun eigen burgers. Permanent betekent in dit geval een onafgebroken verblijf van vijf jaar of meer.

Laatste wijziging: 31-01-2019 09:28