Erasmus+ voor studie en stage

Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. Dit programma van de Europese Commissie is bedoeld om de samenwerking tussen deelnemende landen op alle onderwijsniveaus te bevorderen.

Logo Erasmus+ NL

De beurs van Erasmus+ is onder andere bestemd voor studenten in het hoger onderwijs die een tijdje in het buitenland willen studeren of stage willen lopen en is toegankelijk voor alle studierichtingen. Deelnemende universiteiten en hogescholen maken onderling afspraken over het aantal studenten dat ze uitwisselen.

Beursbedrag Erasmus+

De beurs is een tegemoetkoming in de reiskosten en een vergoeding voor de extra verblijfkosten. Voor studenten met een handicap is aanvullende subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Het budget voor Erasmus+ wordt toegekend aan de onderwijsinstellingen. Dit betekent dat de instelling de beurzen onder de studenten verdeelt.

Je vraagt de beurs aan bij je eigen universiteit of hogeschool. Neem contact op met het International Office van jouw universiteit of hogeschool. Daar kunnen ze je informeren over eventuele aanvullende eisen van jouw instelling, bestaande uitwisselingsovereenkomsten en deadlines.

Landen

Aan het programma Erasmus+ doen alle 28 EU-lidstaten mee, plus nog een aantal andere landen. Vraag aan je onderwijsinstelling welke dat zijn. De bestemmingen hangen ook af van de afspraken die jouw universiteit of hogeschool heeft gemaakt met andere instellingen in het buitenland. 

Stage na afstuderen

Binnen Erasmus+ bestaat de mogelijkheid om na je afstuderen een periode stage te lopen in een van de programmalanden. Dit kan alleen als de beurs is aangevraagd tijdens je studie. De einddatum van de stage moet vallen binnen het jaar na afstuderen.

Met zo'n stage wordt de overgang naar de arbeidsmarkt makkelijker. Je bent niet verplicht terug te keren naar Nederland maar je kan in het ontvangende land blijven als dit financieel mogelijk is.

Kijk op de website van Erasmus+ voor meer informatie of neem contact op met je onderwijsinstelling.

Laatste wijziging: 15-08-2018 09:49