Toelating

Britse universiteiten bepalen zelf hun toelatingsbeleid.Studieresultaten wegen zwaar mee in de selectie. Je kunt je centraal aanmelden.

Academisch jaar in het Verenigd Koninkrijk

Het academisch jaar loopt van oktober tot eind juni en is verdeeld in twee semesters of drie trimesters.

Aanmelding

Voor undergraduate-opleidingen moet je je centraal aanmelden bij het online systeem Apply van de Universities and Colleges Admissions Service (UCAS).

Je kunt je opgeven voor maximaal vijf universiteiten. De UCAS beoordeelt of je voldoet aan de minimumeis voor toelating. De universiteit(en) sturen je daarna een voorwaardelijk of onvoorwaardelijk aanbod, afhankelijk van het aantal plaatsen en je examenuitslagen. Je krijgt ook de aanvullende toelatingseisen toegestuurd. De universiteit beslist uiteindelijk zelf over toelating.

Meld je aan tussen 1 september en 15 januari. Voor de universiteiten van Oxford en Cambridge moet je je vóór 15 oktober aanmelden. Dat geldt ook voor de studierichtingen geneeskunde, diergeneeskunde en tandheelkunde.

De UCAS biedt een overzicht van de studiestops. Je kunt daar ook navragen aan welke universiteiten nog plaats is.

Postgraduate-opleidingen hebben hun eigen specifieke toelatingseisen en procedures. Check daarom de site van de onderwijsinstelling waar je wil gaan studeren voor informatie over aanmelding. Bekijk ook de website van de British Council

Meer over de toelatingseisen voor Britse universiteiten vind je op Education UK.

Taaleisen

Sommige universiteiten vinden Engels op vwo-niveau voldoende, andere instellingen nemen een taaltoets af.

Je kunt in Nederland al een IELTS of TOEFL-taaltest doen. Ook het Cambridge English (Advanced) en de Pearson Test of English Academic worden over het algemeen geaccepteerd. Instellingen bepalen zelf hun taaleisen. Vraag bij de instelling van jouw keuze welke taaltoets je moet maken of welk certificaat je moet laten zien.

Diplomawaardering

De bachelor-masterstructuur in het Verenigd Koninkrijk vergroot de kans dat je terecht kunt met je Nederlandse diploma of graad.

Britse universiteiten vragen meestal om een vwo-diploma. Je cijferlijst telt zwaar mee. Je hbo-bachelor kan ook toegang geven tot een Britse universiteit. Afhankelijk van het programma kan je te maken krijgen met aanvullende eisen. Neem in alle gevallen contact op met de instelling voor meer informatie. Een handige diplomatabel vind je in de pdf 'Onderwijssysteem Verenigd Koninkrijk'.

Onderwijssysteem Verenigd Koninkrijk (1.4 MB)

Meer informatie over de waardering van buitenlandse opleidingen en diploma's in het Verenigd Koninkrijk vind je op de site van Enic-Naric.

Je Britse diploma of graad wordt in Nederland als een buitenlands getuigschrift behandeld. Wil je weten wat de waarde is van dit getuigschrift, vraag dan een diplomawaardering aan bij het Informatiecentrum voor Diplomawaardering (IcDW). Een diplomawaardering beschrijft de globale waarde van een buitenlands diploma in Nederland, samen met de globale inhoud en het niveau van de opleiding. Kijk ook bij het onderdeel Diplomawaardering.

Erkenning studiepunten

Binnen de EU mag je studiepunten meenemen die je in het buitenland haalt. Daar zijn afspraken over gemaakt binnen het European Credit Transfer System (ECTS). Het Verenigd Koninkrijk gebruikt naast het ECTS ook een eigen systeem. Dit eigen studiepuntensysteem gaat uit van 120 punten per jaar voor een bachelor. Dit is gelijk aan 60 punten (een studiejaar) in het ECTS. Masteropleidingen leveren 90 studiepunten op volgens het eigen systeem. Dat komt doordat een masteropleiding niet als een academisch jaar wordt gepresenteerd maar als een kalenderjaar van 12 maanden.

Bespreek met de verantwoordelijke van jouw opleiding wat de waarde is van je ‘Engelse’ studiepunten en wat de voorwaarden zijn om deze geaccepteerd te krijgen. Denk daarbij niet alleen aan de inhoud van de vakken, maar ook aan het minimumresultaat dat je nodig hebt om de studiepunten toegekend te krijgen. Ook dat systeem kan van land tot land verschillen.

Leg je buitenlandplannen altijd voor aan je studiebegeleider of de coördinator internationalisering van je eigen instelling. Maak goede afspraken over de erkenning van je buitenlandse studiepunten.

Brexit

Kijk voor de laatste informatie over Brexit op de website van de Britse overheid: www.gov.uk/guidance/brexit-guidance-for-eu-students-in-the-uk

Laatste wijziging: 07-02-2020 14:37