Cultureel Verdragbeurzen

Veel landen bieden studie- en onderzoeksbeurzen aan voor Nederlandse studenten en afgestudeerden. Je kunt in de zomer ook een taalcursus in het buitenland volgen. Veel van deze beurzen vallen onder een Cultureel Verdrag met Nederland.

De Culturele Verdragen bevorderen de samenwerking tussen landen op cultureel, educatief en wetenschappelijk gebied. Nuffic bemiddelt in de beurzen voor een aantal van deze landen. 

Mogelijkheden

De deelnemende landen hebben elk een eigen aanbod van korte of lange studie of onderzoeksbeurzen. Een aantal landen biedt taalcursussen in de vorm van een zomercursus aan. Een taalcursus in het buitenland volgen is een goede manier om je voor te bereiden op een langer verblijf in dat land. Daarnaast is het een leuke manier om buitenlandervaring op te doen. Kijk bij het land van je keuze voor het type beurs dat beschikbaar is voor taalcursussen.

Let op: we geven globaal een overzicht van de mogelijkheden en de voorwaarden per land. Kijk op de website van de buitenlandse overheid zelf voor de exacte voorwaarden en aan te leveren documenten.

Daarnaast is het goed te weten dat het aanbod per land niet op hetzelfde moment bekend wordt. De informatie, en dan met name de sluitingsdata, kan daarom achterhaald zijn.

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Cultureel Verdragbeurs (CV-beurs) moet je over het algemeen aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je bent laatstejaars wo-of hbo-student, of pas afgestudeerd, of je bent onderzoeker aan een universiteit. Voor een zomerbeurs kun je al in het tweede studiejaar in aanmerking komen.
  • Je moet doorgaans de Nederlandse nationaliteit bezitten of Nederlandse studiefinanciering ontvangen.
  • Als niet-Nederlander ontvang je geen beurs voor het land van herkomst.
  • Je bent bij aanvang van de studie niet ouder dan 35 jaar. Dit geldt overigens niet voor de meeste onderzoeksbeurzen.
  • Je krijgt in principe maximaal twee keer een CV-beurs.
  • De beurzen zijn niet bedoeld voor stages, uitzonderingen daargelaaten.
  • De beurzen zijn niet bestemd voor studenten met een beurs van Erasmus+.

Per land gelden nog aanvullende of afwijkende voorwaarden.

Beursbedrag

De hoogte van een CV-beurs varieert per land. 

In enkele gevallen geeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een tegemoetkoming in de internationale reiskosten die door Nuffic wordt uitbetaald, maar doorgaans zijn aanvullende financiële middelen noodzakelijk. 

Overzicht van deadlines

Alhoewel de deadlines ieder jaar opnieuw worden vastgesteld verwachten wij onderstaande sluitingstermijnen. We raden aan om dit te checken op de pagina met de details over de beurs die jij op het oog hebt.

Land Start inschrijvingDeadline
Zwitserland  september  30 november
Israël  september  30 november
Duitsland  medio juli of oktober* 31 augustus of 1 december*
India  onbekend  1 januari
Indonesië  eind december 15 februari
Tsjechië  eind januari  11 maart
Rusland  februari of maart 1 april
Polen  april  6 mei
Japan  begin mei 22 juni
Mexico  eind april 12 september

* afhankelijk van de startdatum

Meer informatie

Meer informatie over de aanvraagprocedure, aanvullende of afwijkende voorwaarden of het beursbedrag vind je onder het betreffende land.

Je kunt voor meer informatie ook mailen met cv@nuffic.nl of contact opnemen met het bureau buitenland of contactpunt internationalisering van je hogeronderwijsinstelling.

Overzicht bureaus buitenland en contactpunten internationalisering

In de Procedure Culturele Verdragen staat een uitgebreide instructie over de aanvraagprocedure. Hierin vind je ook informatie over het verloop van de selectie- en beoordelingsprocedure.

De Procedure Culturele Verdragen(150 kB)

Laatste wijziging: 24-07-2017 15:17