Toelating in de VS

Toelating tot een Amerikaanse universiteit regel je direct bij de onderwijsinstelling. Houd rekening met een toelatingsexamen, selectierondes en het nodige papierwerk.

Academisch jaar in de VS

In Amerika begint het studiejaar meestal eind augustus (Fall term) en eindigt in mei of juni. De startdatum wordt bepaald door de kalender van de onderwijsinstelling en de indeling van het jaar in semesters, trimesters of quarters. Vaak kun je ook starten in januari (Spring term) of juni (Summer term).

Aanmelding

Begin minstens een jaar van tevoren met de voorbereidingen, zeker als je op eigen gelegenheid gaat studeren in Amerika. De aanmeldingsdeadlines voor topuniversiteiten liggen in de periode oktober-december in het voorafgaande jaar. Veel andere colleges en universiteiten hanteren latere deadlines, soms tot een maand voorafgaand aan de begindatum.

Check online de aanmeldingsprocedures en deadlines voor internationale studenten op de website van de universiteit van je keuze. Neem bij twijfel contact met ze op. De inschrijvingskosten variëren van ongeveer € 25 tot € 65. Het inschrijfgeld wordt bij een afwijzing niet terugbetaald!

Bij de Fulbright Commission the Netherlands kun je terecht voor informatie over de aanmelding voor undergraduate studie in de VS en aanmelding voor graduate studie in de VS. Als je een volledige studie in Amerika wil doen, kun je je ook aanmelden voor een Ivy Circle Beurs

In de Competitive College Club ontmoet je andere scholieren met wie je in ieder geval één ding deelt: je droom om in de VS te studeren. De Fulbright Commission the Netherlands begeleidt je bij het zoeken naar passende universiteiten, het complexe aanmeldingsproces en het vinden van financiering.

Taaleisen

Alle internationale studenten voor wie Engels niet de moedertaal is, moeten aantonen dat ze het Engels voldoende beheersen. Dat kan bijvoorbeeld met een Cambridge of IB-certificaat. En anders door een TOEFL- of IELTS.-test te doen. 

Als je de TOEFL-test op papier maakt moet je gemiddeld minimaal tussen de 500 en 600 punten halen. Wanneer je hem online maakt, moet je gemiddeld minimaal tussen de 60 en 100 punten scoren. Bij de IELTS-toets, moet je gemiddeld tussen de 5.5 en 7 punten behalen.

Informeer bij de onderwijsinstelling van je keuze welk certificaat of welke test zij accepteren en welke score je minimaal moet halen. 

Lees meer over de TOEFL toelatingstesten op de website van de Fulbright Commission the Netherlands.

Diplomawaardering

In de VS zijn er geen gestandaardiseerde start- en eindniveaus. Er wordt gekeken naar je examencijfers, taalniveau en doelen, vooral als het om toelating tot een bachelor, master of PhD gaat. Maar ook je buitenschoolse activiteiten, competenties en motivatie tellen mee, zeker bij topuniversiteiten.
 
Onderwijsinstellingen doen zelf diplomawaarderingen. Of ze besteden het uit aan credential evaluation agencies. Een lijst van deze agencies vind je op EduPass. Informeer vooraf bij je onderwijsinstelling of zij een diplomawaardering maken of dat ze een voorkeur hebben voor een bepaalde agency.

Je Amerikaanse diploma of graad wordt in Nederland als een buitenlands getuigschrift behandeld. Wil je na afloop van je studie weten wat de waarde is van dit getuigschrift, vraag dan een diplomawaardering aan bij het Informatiecentrum voor Diplomawaardering (IcDW).

Als je in Nederland verder wilt studeren, zal de hogeronderwijsinstelling zelf je diploma waarderen of het doorsturen naar Nuffic om een evaluatierapport op te stellen.

Erkenning studiepunten

In de Verenigde Staten worden de studielast en studieduur van vakken aangegeven met semester credits of hours of met quarter credits of hours. Hoeveel van deze studiepunten er precies behaald moeten worden hangt van de studie/graad af. 

Studeer je als Nederlandse uitwisselingsstudent in Amerika? Dan bepaalt de Nederlandse onderwijsinstelling hoeveel credits je moet halen. Bespreek dit met je studiebegeleider of je coördinator internationalisering. Verder bespreek je met je studiebegeleider of je coördinator internationalisering de Nederlandse waarde van deze buitenlandse studiepunten en wat de voorwaarden zijn om deze hier geaccepteerd te krijgen. 

Meer over het Amerikaanse creditsysteem vind je in de beschrijving van het onderwijssysteem in de Verenigde Staten.

Onderwijssysteem Verenigde Staten (8.7 MB)

Bespreek met je studiebegeleider of je coördinator internationalisering wat in Nederland de waarde is van je buitenlandse studiepunten en wat de voorwaarden zijn om deze hier geaccepteerd te krijgen.

Laatste wijziging: 24-07-2019 11:55